wmmm rdag nheimj" ;eld, :ie uur Het A.F.C. j~_B_u 1 1 e t i n le&Lc3MllJ^J^Zsyji&el No, 10. Iegeve ns 1 e denlij s t ïJo5 p^wele_c!oru""' ------- [erk, leden' ^ui-w^sen: -----■•- ï;'r.V.dVBergh,ll.g.23 Prinsengracht 2973:Senioren 1 Vm 4:Neseker 97210 i».J.I-.l;iren,11.11.17Achillesstr. 120 TT ;o_„,_... N§sfenierend; 31909.3796 r. 2_ Oct ober 1947 Hen moet.niet afschrijven bil dpn 1 tressem Sd°cl™3' Wl|endo drant tbal die zicli lijn. mier, lan, ïron- lit RedactieMr.A.EysvogeJL Uitslagen 20 en 21 Sept.'47 A.F.C. - Quick (il)" A.F.C.(A) - V.V.A.2 A.F.C.(B) - V.V.A.3 Swift Ads.6 - A.F.C.Ads.é Swift Jun.l-A - A.F.C.Jun.2 A.F.C.Welpen - Ajaxwelpen A.F.C.Vet. - A.P.G.S.Vet. Voetbalschoenen, Het A.F.C. -, B_u 11 et i_ n No. 2 - 3 1 - 5 5 - 3 2-4 9-2 0-9 2-2 25 September 1947 No. 4. J.Renes,v ruilen voor Gegevens voor Leden!ij 31 Bedankt of' af'gevoerd i ;>Il&rnge"r(don77 JVïl.'va'n Ilossen(ads) Ji-.bomo.rs (don).E.-:'^v,RofiSum/dünJ -!Leemhuis jun)ABark( j un) ^ijz^ginflj F.J.van Dijk van buitenlid in werk.lid. Adresr J.doloer(jun),naar Herra.ïïeiermansweg 13. -----l£^iwe_ Ijlden s W.C.}'"!i.ikiiatïior (don)Beethovenstraat 56 Mogen sno_len .'./albeeckstr.51 hs, wil zijn maat 41 fY^^yTTT 1 r m i' or maat 42. C.H.Brouwer Overtoom 261 t ,'tln HSpefjunj; fcstSïiïifêSi) Mag niet meer .«Dalen; :an$.e,wil zijn goed als nieuwe 40 ruilen voor 41, Mag niet meer, spelen? sen, me moeilijkheden heeft met voetbalschoenen jjjjtf'fffhonus(werklid gelieve zich in verbinding te sollen met den ~J^S-BSi. Heer 0.J.v.d.ïïeul A.C.Hermeen van werk.li. d in donateur. Adres; J.Overo 7er(don) naar Minervaplein 10 bv. Za_tgjj^gg j- d d a g- voet ba1_. Weer als lid opvoeren; Wegens te weinig deelneming zal dit jaar nog ffkF7'!^KÏëijlo7aa^7VÏ4.5.M»P.0.Ho-oftstr.75 I elinniet voor dG Zaterdagmlddagfcooropetie worden 7 ----- Uitgeschreven. uiterlijk Maandag 29 September 1947 zullen de nieuwe ledenlijsten .worden uitgereikt,waarin nu J 77 77 -------ÜG aanvulling 1 t/m 4 zullen zijn verwerkt. Tijdens de prijsuitreiking na de AROL heeft---------- - een militair in het Stadion een regenjas 22.1Jbgllpta£e. fcefó^Olatenj_ achtergelaten.De vinder wordt verzocht zich W. J. Bosch", ad s~J Banstraat 14 met den lston Secretaris in verbinding te H.J.Morit;; ,ade, Stadionkado 143 II. stellen. L^jSjXL wordt afzonderlijk aangeschreven. V. !7? £L« 5 - Schouten.Loloux, Holterman, v. d.Hurk, De adspirant die m het kleedlokaal van Robur Velnfi+ns 71'i, \,na-e+ -i„+.„„ i &s£lü.*j!i. öc-nouten,l.oloux, holterman,v.d.Hurk,, ittoour ie velocitas zijn shirt heeft laten lig-KalTb^ek"iv.Someren,Jacobson.Stehman.Konings. -gen, kan dit terug krijgen bij L.Bobeldijk, Moes bergen, Per ton. Reserves Rong-era. de Graaf f. ferederodestraat 103, Amsterdam,West. Programma' voor gdfcoafl 9R sopt .JL94J Seniorons 2730 uur; Z.7.V. - A.F.C. 2.00 uur; .'V.F.C. - E.D.0.2 2.00 uurJ K.F.Cd - A.T.C.v* 2.00 uurs A.F.C.5 - Wilskracht 2 11.30 uur: T.B.0.3 - i.F.C.6 Junioren; T.'ÖÏÏ'-"uur's A.F.C. -'Z.S.G.0. 12.00 uur; Z.S.G.0.2 - A.F.C.2 0,00 uur:; D.5f.S.3 - ...F.C.3 11.39 uurs A.F.C.4 - Ajax 4 Las p ir anten: fi.j'O: uur: A.F.C. - Zeeburgia '10.00 urn-: Z.G.G.0.2 - A.F.C.2 0,00 uur; A.F.0,3 - Z.S.G.0.3 0.00 uur- A.F.Co - Z.S.G.0.4 ------'B-MiM.. J.erreineiK l'?'?-': aan deTWestzanondijk bal-|'„,0,; voorland terrein 3 r-i r>hl,SI*G<,0sYslserweS terrein 6 ■••'/.o.: Velserwog terrein 3. !£ogramma voor Ootqberj H'n'7~ Waa^ lri9iS' A.F.C.2 - D.W.S.2 K?l£iLr /-I?*°'5» V.S.V.3 - A.F.C.4. A-s|l.C.4j. v.Briel, Bonnor, v.d.WerffGalavazi, Buinkor, v.Vo3n,Bregman,Martin,Boogaart, Steensma, Voigt.Ress Kuyon,Ruyvon,Seyex. Bijeenkomst; IO.45 uur Centraal Station. Afschrijvingen vóór Zaterdag 12 uurs Tel; 31909, 97210 on 3796?. kfJjtJlól Strijbic,L.ïï.Kji sbeek,Immig(aanvoerdor) l F.Worö, Slag, Schatens, v.Biik, v.Tiel, Muvs, .Brand, Caro.Rea^oerder^rj, 'i.Schaap,A.de Jong. ,4*F<tO_»6} Voet, v'7ilmink', v,Zutphen,v.Goethem, TaanveeTder)Lonk, Lening, Röbon, Pront, Brecn Kroononberg,v.d.Luur, Veltema. Ros- G,Vo«, Renes, fitte, Afschrijvingen ;5e ün r0 elftal Zaterdag vóór 6 uu.:, J.J. ,'lvnper, Tol; 3302T ------ Ops t el linden J\ v. ?™isiC?T" W™'^«"Bobeldijk, Stokkinl ^TT,d7Hurk,v.Tounenbroek,B.Jansen,G.Ruckert. LtMêi2Mx -.Postmaa,R.de Jong,H.Kuggeleijn, Reserves felsen.- Leiders Stumpf. ïDSL«2?. R.Molenaar,Arnoldus,Melchersi,de Sranje, H.L. volkersLoon3ma,Hulsrn3nn,D.I!ngeikes Benker, J^C^ien,HosRos:Ooating,v.Mourik. Leiders bn-l. T3i.' 10.45 uur, Koniji- ginnoweg hoek Save-. .rlaan. z.o.z ■■■■p -■ 7

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1