3 )l0- Lg- lt- p.edaetle; ,jJr.A|,Eysvoffel Het A>F.C. - B u 1., 1 No. 3 tin 16 September ,1.9A7j Indeeling elftallen in de A.V.E.competitie's iTot ballotage toegelaten? Res.1.3! A.F.C,5,Fokke 2,F.F.C.2,Lyrlden 2, »i^~T-"^r^PPpr;T"'" -------- Sloterdiik 2,Spartaan yfT.I.W,2. Werkende leden Wilskracht 2 Res.3.K: .A.F.C.6,Blauw Wit 7,T.D.C.3, ----A--- Tï^n+.r Z.R.C. 3. Vog Unity Res_.4.Pi AFC7Blauwe plymnus .els 2,J.0.S.4, Olympus 5ASchinkeIhaven3Wils kracht 4.RKWA /I.S^iel nrifrwnnrto 3 IQ,P,v.d,B©rgh J.Kinkjan U,J,Klaren W,H.M.Steenweg Jacc.de Vries Prinsengracht 297 Valeriusstr,24-6 ^s, Achillesstr.120 II 'Vaartstraat 30 Memlingstraat 3 !ïl an 1- Redactie; Mr.A.Bysvogel litslagen^yan^ 6_ gnJ7 P\RPp.v.'M. frï ejicVs^hap^elij k p",C,2'-"*]J,CS.? 2-3 ..P.C. - Zeeburgia 1-3 Li:. 0.1. -tqurnooi^ Jermes-tiVS - H.B. S, 4-2 [.G.O.V.V, - K.P.C, 1-1 ïernies-DVS - L.F.C. 0-2 Le prijs: K.F.C, Het A.F.C.-B' u 1 1 e t i No. 7 n 10 September4.7 A, F. f _.1.7 "•'"■ro relt per kaart aangeschreven, öjo stalling en A,iï,]T,'2Y EsYeSj Wiggemansen,v Kranendonk, jKr'aaï,'v\ WeeldeStuurman, JacobsJ. Me 11e- gersWde J ongeL., Fraenke 1AAlbers RosMartin* A. F. C. 3?.-Schouten, Loloux,Kalsbeek, vfdPHurTc,Eark, v. Soomeren, Jacobson,Brand, v. d» Veen, Moe sberg-'n, Porton. -e E£ÜSI HeES8St2ZË4.- jRes:v,Veen,Caro. Bijoenk.C.S, 11.45 uur. A. F.C4i Mindorman,v.Emden,Steensma, ïïaTavazT, Duinker, Holte rman, v. d. Meulen, KoningsBogaardv. 'DriolG, F, de Graaf, Ress v.Kuyen,,Ruyven, Afschrijvingen van 9-5 uur,Tel. 31909, of 97210. Zaterdag tot 12 uur 37967. tndeeling 5e_elfta 1: Ï,T. BRe s'.~1 e 1 ;üse E: t.F.C.5,Fokke 2, N.F.C. 2, Lijnden 2, E. I.W. 2,Sloterdi jk 2,Spartaan 5, Wilskracht 2,__ De eerstvolgende BESTEEPSVEEGADERING fal gehouden worden op Donderdag,den .8den September a, s. jedenlijst; É^fi£^L"sTBuismóJtt» (;}iiaV,R.^rkerk(3un (wit shirt mede te brengen. Aanvulling No. 3. E.E.Pikker(ads). idreswijziging; Jd e Vi1 der naar Frv. Mi e r i s s tr6 5 lenno Eysvogel, ads,n, St.Maartons- Jollege, Esserberg te ïïaren(Gr), i". E'.Kramer' .veranderd .van wl in bl. lieuw_e leden .jVMu/sVwI, 2*1.6. 25 .Amazonestr. 31 II (mag spelen) Lv.d,Eaay,wl,2.9,22,Chturchill-laan 306(nog oversc.hr, JE '7. E. Zellcrer,ads,28.1. 33,Kinderdijk- str,54 bv. (nog oversc.hr.) B'.J.M. Zellerer,ads,9.10. 31,Kinderdijk- str.54 bv,(nog overschr. LM, Meijerads, 1, 4. 37, Amsteldi jk Noord 121 Ouderkerk, (te jong) P.Welsch, don, p/a Cok, Jekerstr. 81 III iliJansen^don^Hembrugstraat 132 I. Ee vo.1 - nde spQlers worden uitgenoodigd op Zondag 14 September des morgens 10-f- uur op het A.F.C,-veld,vóór het spelen van oefenwedstrijden.Gelieve rood en lie weet het adres van G.Breedveld,diei ~7~7~7 E'7" onlangs uit Ned.Oost India is terug- \ZU22-&iJP-&^*S&™m& (zle lekeerd?Oct. A.F.C. - je et [pj itbalschoonen, ..Ypema,Stadionkade 43 biedt aan-een Paar voetbalschoenen maat 4 0 en vraagt ion paar maat 42. programma 14 SgStember^ Senioren^ 200 uurX, FC -* de "Spartaan™ 10,30 uur; Blauw Wit 2 - A.F.C.2 2.30 uurj Alc,Victrix 2 - A.E.C.3 2.00 uur; A.E.U.4 - Z.E.0.^ G, v. d,F -j '!ei2j J.'M, Janbx oers,"u-r. Leemhuis, IC.W. Eon. :_.g,EsE, Peereboom, G. Prent, H„ P„EundcrvoortJ. Schagen,R,E'. Slag,' iH. Snel, E, J. Vol kers, J. 7oorneveld, L, de Vries,W-.A'i Vroegop,H*'J« v.'T7eelde, J. J..Willej, L. Witter. v. Zutphen, i E, A,Ponk, 7, :7..de Jong,B,A...Tromp,H. J. de Vaai J, B Renes,A, Schaap,-W, L, Smit, P,L.Slagt„H.^.M.2ykhoit,B,Schut, - J., J.7'ilmink, lp ^r, R.Eenning, N. V. Adriaan, G. 1, RöbenR. 0, v. I ,W, H. Focken, P.H.Bakker,S,Ereen Proonenberg, E. J, ïi'.Blan'kstein, T. A< M. -"idman, j A, J. Ri jnsoever,'C, A. Schagen v Leeuwen, J. F, E^:w'.-jrLJ, Immig,H, Stallmann, J, Bakker. Zondag 21 September geen competitie wedstrijden. Programma 28 September; ■£V"PV;"~ APfT'ÓP; A,F,C73 - E.P. 0.2 in K.P.C. 4 - A.'F,C.4.__ bulletin 5) j'risia l^J:°Ii.:.. Ï*.2t2' jz ArJL' 7:t._ Cric_Pot' Zondag, 31 Augustus '47 werd AOC'PP.kampi o r-n van Afd,3 A, Proficiat. Zaterdag 13 .ptember'47 (om 2 uur) op het ïwentsche Bank-terrein zal als sluitingswedstrijd van hetAmsterdam- sche Cricket-seizoen plaats vinden de match van "De Sprinkhanen", tn---rx-----

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1