u Het A.F.C. -Bulleti n No, 11 Augustus 1947 Redactie; Mr.A.Eysvogel Bestuursmededeelingen. In verband met het vertrek van W.van Dijkhuizen naar Batavia is de plaats in het Bestuur van Commissaris van Materiaal open gekomen. Ter vervulling hiervan stelt het Bestuur voor J.W.Meijer, Amsteldijk Noord 121, Ouderkerk a/d Amstel. Bezwaren tegen deze candituur worden binnen 14 dagen bij den lsten secretaris ingewacht. Na de training op Donderdagavond 31 Juli j.1. miste Paul Meijer zijn polshorloge. Wil degene die dit per abuis heeft meegenomen zich even met hem in verbinding stellen? Zijn adres is Olympiaplein 176. ROBÏÏR ET VELOC.I CAS OP BEZOEK. A,s. Zaterdag komen onze gasten te 2.30 uur aan het C.S. aan. Zij worden daar opgewacht door eenige leiders die hun begeleiden naar ons clubhuis. Wij verzoeken de pleegouders of pleegbroeders te 3.30 uur in het clubhuis aanwezig te willen zijn om kennis te maken en daarna de jongelui naar de respectievelijke adressen te brengen. Zondag d.a.v. te 1 uur worden drie wedstrijden gespeeld waarvoor wij de volgende spelers uitnoodigen: Elftal A. de Boer, v.Klinken, Arnoldus, W.v.d.Hurk, P.Meijer, B.Janssen. Bookelman, Postmaa, Denker, Ruckert, Kuggeleij. Reserves: Feldmann, G-roenink, Kortenoever, W.Roor, R.Molenaar, J.v.Dijk, Kappel, W,v.d.Hoogen, H.Volkers, R.Meijer, Kels, Akkerman, Werner, v. Hessen, Wennes. Reserves; Vogel, ten Hope, Hannema, Hoefkens, Plaat, W.v,Teunenbroek, Jurriaans, P.Scholte, Klokkemeijer, Eysvogel, Huisman, vkd.Bergh, Stuurman, Kat, v. Helm* Reserves; L;J.v.Halm, N.J*Krever, de Looper, v.Vliet. 7/ij verwachten onze spelers en de gasten uiterlijk 12. 30 uur op ons terrein. Maandag 18 Augustus te 20 uur bijeenkomst van Bestuur. Jeugdcommissie en- Jeugdleiders in het clubhuis. De heeren jeugdleiders ontvangen nog afzon derlijk bericht. Elftal B. Elftal C. TRAINING. Ondanks herhaalde aanmaningen, gericht tot de spelers zijn er altiid nog een categorie menschen, die blijk geven van een mentaliteit A.P.C niet waardig. Dergelijke leden schijnen er geen prijs op te stellen om A*Të betere resultaten te doen bereiken dan verleden jaar. Wat denken deze' spelers van hun training nu er op 24 Augustus a, s. reeds met 3 elftallen nl.voetbalseizoen geopend wordt, één elftal gaat naar Zutphen en twee elftallen naar Soest. Waar blijven onze junioren o.a. Bark, Bregman, Rengers, Holterman en anderen. Wij zullen wel degelijk rekening houden met spelers die niet komen trainen nieuwe leden (senioren) die nog geen oproeping hebben onW&ngen, worden verzocht Dinsdagavond 7 uur op het veld aanwezig te zijn ter kennismaking. Elftalcommissie, 0-0-0—o-o-o— y.s.c*^, Zeeburfila 3 'ra ik"u "u U1UPx x« neemt een W.P.C.3, WcS-V,r30 2, aanvang op Zondag 14 September 1947, West Prisia 2, K,F.Co 4, Z~TZ~~~~:~r' ------------------------------------- (12 clubs) lÊ^lFJ-JÊJilL ^oor Zondag 24 Aug. T~77~~7-------------------------------------------------------- 2'00 uur: Be Quick'(Z) -A.P.C. Uitslagen A.F.C. - Rnhur Velocitas 1-00 uur: S.E.C,2 (Soest) - A.F.C.3 vaaa Zondag IV Augustus: 3*00 uur: S,E,C.1 - A.F.C.2 A.F.C. A(jun)-R0bur2 - 3 A.P.C. B(ads)-Robur7 0 Opstellingen: z,o*z0 A.P.C. C(ads)-Robur3 5 ------------------------------- --------------------------------

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1