M± l f H Het A.P.C. -Bulleti n 11 Augustus 1947 lurd >r ge ■e sul o on ;aak .ere c po icht^ ;en .s n, Redactie; Mr.A.Eysvogel No. 3 Bestuursmededeelingen, In verband met het vertrek van W.van Dijkhuizen naar Batavia is de plaats in het Bestuur van Commissaris van Materiaal open gekomen. Ter vervulling hiervan stelt het Bestuur voor J.W.Meijer, Amsteldijk Noord 121, Ouderkerk a/d Amstel. Bezwaren tegen deze candituur worden binnen 14 dagen bij den lsten secretaris ingewacht. Na de training op Donderdagavond 31 Juli j.1. miste Paul Meijer zijn polshorloge. 7/il degene die dit per abuis heeft mefimnnnipn 7i^ «,.r0- Het A.F.C. - Bulletin P-UmiRedactie: Mr.A.Eysvogel Vermoedelinke indeeling A.F.C.I voor 1947/1948V A.P.C, H.V.C. Hilversum de Spartaan v K.F.C. Volendam Watergraafsmeer O.S.V, Vriendenschaar No n wij rmtc' koi~n rmsji n. Ledenlijst: ------1 Bedankt J.Chr.Brand (jun) CA.Gouw (don) Verandering: J.A.Vermeulen van jun. in don. Adresverandering: J.Hurwits (don) Saars Tesselschadelaan Heemstede, post Aerdenhout Nieuw: A.Wildschut,don, Pernambucolaan 7, Overveen. COMMISSIE - INDIE 10 S.de Waal Postgiro Donarstraat 6 85086 ZEEBURGIA 1ste klasser Door de overwinning.van K.F.C., op Emma werd onze zustervereenigmg 1ste klasser. Onze hartelijke gelukwenschen voor de rood-witten. die in het a,s, AROL-tournooi Meteen hun krachten met de grooten onder de grooten kunnen meten. Meteoor 3 Ajax 5 Electra 2 L.O.C.2 D.W.V.5 A.F.C 5 A.D..W.3 D.E.C.3 Germaan 2 D.W.S.6 N.E.A.2 Roda 2 de Meer 3 C.D.W.2 A.F.C,6 14 11 14 10 13 9 13 14 13 14 11 24 Juli 1947 3 0 51 - 9 25 1 3 71 - 20 21 0 4 38 - 34 18 1 5 37 - 28 15 1 f 39-41 13 5 0 8 20 - 31 10 4 2 0 0 0 11 12 12 11 11 11 11 12 6 5 2 1 1 2 0 0 1 4 - 58 15 18 31 2 0 10 28 - 20 17 13 26 12 52 4 EINDSTANDEN: irD.W.S.3 20 1 Velox 2 20 1 B.O.S.3 20 11 4 Zeeburgia 2 19 9 1 L.W.V.3 20 7 5 Elinkwijk 2 19 8 4 S,V.V.2 19 8 1 Hilversum 3 19 6 4 H.M.S.2 20 6 4 A.F.C.3 20 4 5 Vriendensch.2 20 3 4 Ti 9 - 31 28 - 40 1 33 - 74 10 Stort Uw contributie's en donatie*s (met evt. verhooging voor Dameskaart) zoo spoe dig mogelijk op Postgiro-rekening 241002 ten name van den 2den Penningmeester A.J«'*C. Q.J.v.d.Heul, Holendrechtstraat 15, I, Amsterdam.Zuid. Na deze kleine handeling wordt U Uw diploma zoo spoedig mogelijk toegezonden. Hoeveel bedraagt de contributie Werkende leden: Fl. 21.10 Donateurs: 11.10 Dameskaart: 7«50 Junioren: 13.60 Adspirantens 8.50 Samenstelling JEUGDCOMMISSIE: Voorzitter: E.W.van Teunenbroek Secretaris: Chr.Kuggeleyn Sr. Hendr.de Keyserplein 26 I Leden: G.Th.v.Nigtovegt, L.Woudstra en H.F.v.d.Hurk Sr. Medische Sportkeuring. Aan een aantal leden is door het secreta riaat een formulier voor de Medische Sport keuring toegezonden. Deze leden worden er op attent gemaakt, dat zij niet gerechtigd zijn aan wedstrijden deel te nemen, zoolang zij niet door het Amsterdamsche Bureau voor medische sportkeuring zijn goedgekeurd. Hot bewijs van keuring dienen zij ten spoe digste aan den lsten secretaris, Mr, A.Eysvogcl, Valcriusstraat 6, in te zenden. BES TUURSVERGADERING De eerstvolgende Bestuursvergadering wordt gehouden op 7 Augustus a.s, Gonvocatie*s volgen nog.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1