I l1 28 - Het A.P.C. -Bul i n No. 1 Redactie Mr. A.Bijsvogel Vet -ranen-vergadering leze vergadering'verliep zeer vlot en duurde lang. Na afloop van deze vermake lijkheid heeft de heer Harry Stumpf, Bil- derdijkstraat 154 A, abusievelijk een verkeerde regenjas medegenomen. Hij wenscht deze met de regenjas van een anderen ve teraan te ruilen. Ledenlijst. Bedankt - werkende leden$ JChrBekkeringJAvd .Wal SJ.v.d.LcestH.Meyling. donateurs; A.Voitus van HammeH.Liberg, H.L.Blankstein, A.A.A.van'Pol, J.L.Hoeben,' H,A.Eerligh, CL.Wolzak, C.Gaanderse ,=7.Bink, i Junioren.JVerhaag on Adspiranten; W.Klasen, G.3,Meijer, H,Petere, H,V.Vollbracht EectiiMcatie; I.Schaap, jun, woont Oranje ÏFassaulaan j5. Verandering: 18 Juli 1947 Contributies. Ten oinde de bekende overmatige drukte op den lsten A.R.O.L.-dag voorkomen, verzoekt onze 2o Ponni meester reeds nu, althans zoo spo dig mogelijk.do contributies te voldoen door storting of overschr ving op Pqstgiro-r~kening 241002, ton name van don 2e Pennihgmceste A.P.C. O.J.v.d.Heul, Holendrecht- straat 15 I, Amsterdam.Zuid, opda hij de diploma's tijdig vóór de A kan toezonden. D.Steeman van don, in werk.lid. ffieuwe leden!- ^rkönde lèdon; A.C.TlaalmeijJsr, 27.4.1916, den ïexstr.16 A.fl.Veltema, 25.3.26, Amsterkade 137 (Overschr. •ïr.v.Zut-ohon, 22.8.24, Insulindeweg 144 R.O.v.d.Heul, 13.6.25, Amstelkade 111 LABonk, 25.4.27, üokstraat 84 hs. H.J.Schoepstra,21.6.18, Hinervalaan 38 bv. A.F.v.d.Ven, 6.1.16, Biesboschstraat 40 II (Overschr. .BanatTOrs; '(j,B"c;hoörel, Rivieronlaan 186 A»C„M,S linker t, Amstelkade 338 (met D.K.) B.M.L.A. Willemsc, Amstelkade 108 3,G-rooneveld; Haar 1 emmermeer straat 149 LG.?,v.d.Houl, Amstolkadc 111 Junior en tt kïkOosterink, 13.7.20, Kassaukade 316 ^d_s p -ir anten: 'kPk Broekhof24.4.35, H.deKoijsorplein 33 CWinkels, 23.8.35, Hietv/ijkerstraat 24 B.Schultaz, 14.4.36, ïïillcmsparkweg 27 J.H.W,Dekker, 19.7.33, Or.Nassaulaan 73 iD.Steeman, 6.6.34, Voorstraat 13 I BJesoker, 5.7.37, Ark B ll,Schipholdijk. Amsterdamsche. Cricket Club Zaterdag 1.9. Julij. 2.15 uur Tw.Bank: Cric - A.C.C. Zondag 20 Juli; 10T30'"\Tür ïi.Bank: ^.C.C. - V.O.C 10,30 uur V.E.A.: V.R.A.2 - A.C.C 10.30 uur Braehts: Brie 2 - A.C.C Dinsdag 22 TÜT30" uur A.C.C.jun-C.V* LGA do -avolQTC Zie ommezijde. u.w.ü.i --------- Velox 2 20 D.O.S.3 20 Zeeburgia 2 19 D.W.V.5 20 Elinkwijk 2 19 StY'V.2 19 Hilvereum 3 19 H.M.S.2 20 A.F.C.3 20 Vriendensoh.2 20 1 11 9 6 4 3 33 - jvioaiscne üportKeuring. Aan goh aantal leden is door hot secreta riaat een formulier voor de Medische Sport- keuring toegezonden. Dese loden worden er op attent gemaakt, dat zij niet gerechtigd zijn aan wedstrijden deel te nemen, zoolang zij niet door het Amstordamsche Bureau voor medische sportkeuring zijn goedgekeurd. Hot bewijs van keuring dienen zij ten spoe digste aan den lsten secretaris, Mr. A.Eysvogcl, Valcriusstraat o, in to zenden. BES TÏÏÏÏRSVERGADERING De eerstvolgende Bestuursvergadering wordt gehouden op 7 Augustus a.3. Convocatie*s volgen nog.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1