ï-.% Het A.F.C. -Bul 1 e_ Ne 43 i n Redactie; Mr .vA.Eys vogel Op de Buitengewone Algeraeane Ledenverga dering, van Vrijdag 18 April 1947 werd het volgende Bestuur geko^ens Voorzitters A.Mèti Stadionkade 106 Vice Voorz: N.C.,Tïolzapeel,GerTit v.d.Veenstr. 155 Ie Sëcasbaris: Mr,A.Eysvogal. valêriusstïaat 6, Tel!22535 2e Secretaris s G.Th.van ïïigtevagt Zoorastraat 8 Ie Penningmeester: J.F.R.flaotelroij Keizer ICarelweg 4Ó3 Buitenveldert. 2e Penningmeesters O.J.v.&.Haul Holendrecbtstraat 15 Connn.v.MateriaalJ 7/. van Dijkhuizen Vatteatistraat 22. 24 April 1947«- UITSLAGEN van 19 en 20 April 1947. Seniorenj A"F.C. - W.F.C, Z.F.C.2 - 1.7*0*2 Vriendenschaar 2 - A.F.C.3 A F.C.4 - Volendara 2 AmraisI 5 - A.F. O.*7 funioren; 7 L.W.S. - A.F.C, A.Ï.C.2 A.F,C.3 - Aalsmeer Blauw Wit 4 - A.F,0.4 Adsniranten: 3-1 3-2 2-1 3 - 3 LHD3NLIJST.J Adrasseos H,J.Klinkhaa»r (don) naar Suiaatras-fcraat 41 L.J.M.Galavasï Cöcn) Pr.Hendnklaan30 PtV.Ruyven tgwl) Stadionweg 180 III Nieuwe laden» 3.H.Brouwer 1.6.33 Overtoom 261 (Oversci H.Oosting (jan; 3»5'3i Haarlemmermearatr.oO nog opg). Chasséstr.31 &S» (nog opg; aac faas; 9«4»32 H.ïïeijermansweg 7 (nog opg). M.Eansan (don) J.¥=Brouwerstraat Stuurman (ttctsj 24.12.33» C W„F,C. was even ''.or ij pen" maar de Rede deden hun plicht, Dick z'n poeier in 't hoekje f af weer menig 'blij gezicht; n de net gemist« strafschop was hiermee gerevancheerd. Zonder volle '<Mtï had ieder van ons wis en vsat zich gegeneerd. "T'ans ia eigen hand"Bit motto k4.ir.kt s/te:" door la heele club, 't_:.:anaje wordt een groote kans thans A,F.C weer nuinor vp Ouwe trouwe Arasterdamsche met 1%H! ES VIJFTIG JAAR 11 aoSj.ua nd"*mm èMWlSJPPlG ■T:aa~- S een GROOT GEBAAR. Yn belco'te te "'vervullen "is He'oi A.-F.C har.gi aan je voeten, A.F.C. - de Volewi-cker-o 0-5 I.F.C.2 - A'.nstol 2 - A.F.C,3 - Aalsmeer 2-1 Lijnden - A.F.C.6 1-1 volgt gasparren ied're trap, Meerboys 2 - A*ï.C.7 1-0 ^-"--Vdit .er o.e worst niet half, ------------------------------------"wtüax iot ff ^an één hap Programma voor. 2? Aprils Senioren:; 2.3Q uurs Weet^FrLsia -A.F.C. 2,00 uur: A.F.CC2 - 2.ÏÏ.V.2 2.00 uurs A.F.C,3 - Elinkwijk 2 2,30 uur; Hollandia 2 - A.F.C.4 11.00 uur; C.D.V.2 - A.F.C.6 (op AFC terrein) Junioren; 11.30 uurs Ac.F.C, - de Spartaan 10.00 uur; A.F.Cc4 - Rodi Adat) irant en s IX30 iar; "ÏÏ.-7.V. - A.F.C. IQ.50 uur; gaehurgia 2 - A.F.C.2 10.30. uurs Sport - A.F.C.5 Zaterdaff 3 uur ?22xIIlzI„ïlT:rié_ ^v<5(5£^rrfi5- AJ^-Stadion) Zaterdag 26 April 1947 (aanvang 4 uurj Veteranen: P*W,S. - A.F.Co' -g: aan een hap "Kans Aa eigen fitfmd". Herinnering laan een oaontig mooi seizoen. iAllen dus één doel voor oogen, jjETB ©IDES W.G.Staats. and-atukken 2: 3. 4. laat 3? 14 LIGGIITG TERREINEN; BTVV„LeeüwaYaêrweg Zeeburgia; Kruisiaan bport; Terrein van Taverne -(einde- Burg.v. Bamstraat te EuivendrsSit). 1 F.C. 2, h 3* Ji" .Ttatoran----------------------- w—1 1 39-12 19 U 9 0 2 27-13 18 11 7 1 3 40-29 15 2. 3. Blauw Wit 5 1. A.*F Co 2,. Saemakerck 3S oiranten; I~T 23 - 11 17 10 K.Nesenherend .verd "benoemd tot lid van de eli tal-comfriisoie e 5 2 1 30-10 12 5 1 2 31-12 11 8 0 0 73 - 2 16 3 2 1 20 - 7 8 2 2 4 9 - 16 6 Tot ballotage toegelaten: CBakker(Adej de Ruyterkade 44 II Leo Hom, (aon) Bumwindelaan 5, Be li Bentveld. ,.f--ïsC-EIÏS IN IKSIE v'e.-;:o.iK dringend om lectviur. wilt ons hieraan heipen Zoo ja. zendt dan soo gpoedig mogelijk het T?es$hikhare aan den Decretaj'is van ae Commissie Indie, ügamemnonstraat 3. Ook zijn wij genegen het i Oij-H af te halün na,Uw telefonische mede- i deëling aan 9 7 8 6 1. BOE HET NU!» A.Vaaijer (wl) naar: Olympiaplein 23 bv. Opgegeven: r J J«-A. (niet PTans) Oosting (jun); H.Stuurman (ads). VJ Bedankt; Fr.P.van Turenhout (wl). ,D.l3£ ÏÏ2£ In FT GEN HAND" j. -

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1