.Het iJ,C, -Bulletin Redactie; Mr. A.Eysvogel No.35 20 Februari 1947- Het A.F.G. -Bulletin Redactie; Mr. A.Eijsvogel No. ooooooooooooooooooooOooooooooooooooooooooo 8 Commissie - Indië o o o g het giro-nummer is nog steeds g 8 8 5 0 8 6 .8 .8 ten name van S.de Waal, Donarstraat 6 o ooooooooooooooooooooOooooooooooooooooooooo Ledenlijst, 13 Februari 1947 Aanvulling No-. 1.8 W.J.van Amstel, eerelid, naar Jaagpad 61, Delft, SCHAATS-VTJFKAMP tusschen A.F.C,, Ajax, Blauw Wit, D.W.S., Yolewijokers.. Ook voor a.s. Zondagmorgen hebben wij weer schaatswedstrijden georganiseerd. Ditmaal echter op grooter schaal, waarvoor wij de medewerking inriepen van onze Amster- damsche Eerste Klassers, die aan onze oproep spontaan gehoor hebben gegeven. De wedstrijden worden weer verreden op de Sintelbaan, aanvang half tien, en v/el in 5 groepen waarin voor elke vereeniging door twee rijders zal worden deelge nomen. De Nos.l in iedere groep rijden tegen de Nos.l van elk der andere vereenigingen, terwijl de Nos.2 de andere Nos.2 zullen ontmoeten; zoodoende heeft elke deelnemer vier' wedstrijden te rijden. Tevens zullen eenige estafettes worden verreden, en zoo mogelijk een afvalrace. De entreeprijs voor de toeschouwers bedraagt Fl. 0.35, terwijl aan alle deel nemers voor het terrein kaarten zullen worden verstrekt. Door ons worden voor deze wedstrijden de volgende rijders uitgenoodigd, waarbij wij hen verzoeken, in verband met het uitgebreide programma, vooral tijdig en zonder uitzondering aanwezig te willen zijn: Veteranen; Senioren Junioren: 1. Disselkoen, 1. G.ter Horst, 1. Slag Adsp. 14 - 16. 1. Volkers, Adsp. 12 - 14. 1. Meijer, 2„ Neseker, reserve: Snelleman. 2. Kuggëleijn, reserve: C-.tör Horst. 2. v.d.Y/erff, reserve: v.Soomeren. 2. Kappel, reserve: Stroobach. 2. v.Halm, reserve: v.d.Bergh. Na afloop der wedstrijden zullen de prijzen worden uitgereikt in Café v.Tuyll, Op elk nummer worden twee individueele prijzen beschikbaar gesteld, terwijl voor de vereeniging die in totaal de beste prestatie levert een fraaie vereenigingsprijs wordt uitgeloofd. Komt allen op dit groote ijsfeest. De deelname van onze Amsterdamsche sport vrienden waarborgt U en ons een gezellige en' sportieve sfeer. B.Dorlas. Tel: 97861 A.Disselkoen. Tel: 93722

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1