-f- PHH Eet A:?.C, - Bulletin No. 35 Reactie: Mr._ ^EjrsvogeJL HATIONALE FESSIMG.,' Op den hopelijk binnenkort te bepalen ITatio- nalÈn:,Fë-ê5idfi-g'in verbandcaet de te verwach ten gebeurtenis in'het Prinselijk Gezin, zal in heteÓlüfehuiè ^eh^xe'unite'; werden gehouden, vrelke dan zal aanvangen tegen ca. 4 uur, 1} J.rcBeR_s'ej!];1 onze- Voorzitter werd mot groc ie meerderheid' van stemmen benoemd tot iiirec't'e^ur van het Neder1,Sportpark. Wij wenaohen onzen Voor zitter langs dezen weg heor*ïr véél geluk met ;e eervolle benoeming» op Vrijde precies 347 Aanvang 5 uur oooooooooooooooooooooOooooooooooooooooóöqqoo Ceamiasie t_ï&Êi§_ het gicc-nummer is nog steeds: 8 5 0 8 6 ten name van 3» do Waal, Donarstraat 6, oooooooooooooooooooooOooooooooooooooqocooooo Lc tv Aanvalling 17... Mogen- op'geételd worden:- ,- - Hf,de Joeg (jun) en WcA.Vroegop (jun). Adreswi^/eJ.g/: D,j..So! hepinstraat 2, ïels26015 Ir..C,A BimeiSj wl. naar Minervalaan 38 bv<, rins,don- naar Elzenlaan*65 öilvërsum. 4e4 wi- 29,B,1920 (nog overschr) Jacob van Lennepkade 255 wl28 - 7- 23 (nog overschr 'e-r' "i ./roviriciöïir-rt'raat' 99 III 6 Februari 1947 Biige- werkte standen: L,W,S,2 11 7 3 35-20 15 Kif.Cc 2 10 5 4 1 24 - 18 14 jA.F.C.2 10 5 2 3 19 - 20 12 D.O-S.2 11 4 4 3 29'- 17 12 Haarlem 2 9 4 3 2 22 - 18 11 2.Fi C2 11 4 3: 4 14.- 22 11 D-.W.TZ^ 11 5 0 6 17 - 29 10 Blauw Wit 2 4 1 4 19 - 18 7' 1 a-jax 2 9 2 3 4 23 - 19 7 Spartaan 2 10 2 2 6 16 - 23 6 I TT TT p 9 11 2 8: 22 - 37 5 S D,WiS.3 11 9 1 1 42 - 20 19 D.0.S.3 11 7 1 3 39 - 23 13' Velox 2 10 6 0 4 36 - 21 12 Zeeburgia 2 9 5 0 4 23-Af 21 10 E link./ijk 2 10 4 2 19 - 32 10 A.F.C.3 11 4 2 5 16 - 17 10- DÏW.V.3 11 4 2 5 24 - 27 10- 10 4 1 5 30 - 35 j Hilversum'-, 3 10 2 3 5 16 - 28 Vr'nchaar 2 10 2 2 6 20 - 39 6 1 H,McS;ê 11 2 2 ■7. 17 - 21 6 i Q0S.Q..2 9 6 2 1 24 - 10 14 Éölïandia 2 10 5 3 2 ,29'-.:19 13 p% smeer 2 ]_2 6 1 4 '31 - 2-3 13 jPurmerstein 2 11 5 2 4 21 - 25 12 C3 9 5 1 3 29 - 16 11 W.Frisia 2 10 5 1 4 25 - 21 11 Zeeburgia 3 10 5 0 5 29 - 28 10 Volendam 2 8 3 3 2 23 - 22 9 Assendelft 2 9 2 2 5 17 - 24 6 A.F 0„4 11 1 3 7 13 - 33 5 m n n v - 0 J »Mf/ 10 2 0 3- 14 - 39 2' JSlSLAGM.oad 1------- erlj •ni?e scha e itswedstri den: Dril 100 aasp. 1. Robbie Meijer SCHAATSWEDSTRIJDEH OP DE 5IHTELBAAÏÏ a.s. Zondagochtend, aanvang 10.00 uur worden door de A.F.C. schaatswedstrijden georga niseerd op de Sintelbaan (Olympiaplein) Verreden zullen worden: 100 M. voor adspiranten 200 M. voor junioren 400 M. voor senioren tot 40 jaar 400 M. voor veteranen boven 40 jaar Afvalrace. Voor de kampioenen en de 2e prijswinnaars worden fraaie prezen beschikbaar gesteld. De inschrijving moet geschieden a.s. Zaterdagmiddag na drie uur in ons Clubhuis,bij de Heeren Disselkoen Sr. en Dorlas. De deelname aan de wedstrijden is gratis, slechts moet bij het betreden van de baan Fl. 0.35 entree worden betaald. Na afloop der wedstrijden zullen de prijzen worden uitgereikt, onder het genot van een bordje "Snert", in ons Clubhuis. De organiaeerende commissie, bestaande uit bovengenoemde Heeren, rekenen op aller mede werking en een massale inschrijving. 30 Januari 1947.- Disselkoen Sr. Dorlas. 1 Ju 0 j i 4- 1 -t 7 -r 0 j ■-• - - •-■-- 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1