OMZETTING Artikel 24 1. De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2 Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere rechts vorm en het wijzigen van haar statuten. 16

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1996 | | pagina 16