A.F.( verzonden door: Amsterdam, 22 November 1955 Waarde Clubgenoot, A-co#/ Bijgaand doen wij U concept Statuten en Huishoudelijk Reglement toekomen, zoals het Bestuur die aan de Algemene Vergadering van 30 November a.s. zal voorleggen. Mocht U nog enkele op- of aanmerkingen hebben, wees dan zo goed en laat het ons omgaand weten om de discussies hierover in de Algemene Vergadering zoveel mogelijk te bekorten. Met vriendelijke groeten, Namens het Bestuur van de A.F.C. Secr. AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 2