STATUTEN en A.F.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Amsterdamsche Football Club DER goedgekeurd bij Kon. Besluit van 29 Maart 1912, no. 54, verlengd bij Kon. Besluit van 15 Januari 1924, No. 34, gewijzigd en ver lengd bij Kon. Besluit van 4 Januari, 1938, no. 75. OPGERICHT 18 JANUARI 1895

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 2