Amsterdamsche Football Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN goedgekeurd bij koninklijk besluit OPGERICHT 18 JANUARI 1895. EN DER van 29 MAART 1912 No. 54.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 2