Amsterdamsche Football Club Statuten en Huishoudelijk Reglement o/^or- fjtz. OPGERICHT 18 JANUARI 1895. I GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 MAART 1912 No. 54. Typ. Drukkerij't Koggeschip - A'dam - Tel. Zuid 2288.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 1