MIXED PICKLES 17 maart 2010 88e jaargang nr ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 331) w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz VOORKEUVEL Wat AFC betreft was hervatting van de competitie na de winter nog een dubbeltje op zijn kant. AFC-ADO'20 werd in de zondagochtenduren van 7 maart j.l. eerst afgeraden door de keuringsconsul, maar na herkeuring herzag hij zijn mening. Niet alleen het resultaat (1-3) viel tegen, maar het fysieke verblijf op Goed Genoeg bleek ook nog een beproeving: een Siberische kou bij harde oostelijke wind, die in Pickelaars bele- ;ving een temperatuurgevoelswaarde opleverde van min 10 graden Celsius. Samengevat zag het winterprogramma van AFC 1 er sinds 13 december 2009 als volgt uit: AFC-HBS (4-1), 8 weken later Flaaglandia-AFC (1- 1) en 4 weken daarna AFC-AD0'20 (1-3). Dat schoot dus niet erg op. Het tastte het levensritme van Pickelaar danig aan. Aanvankelijk zocht hij zijn rust bij de tandarts waarmee hij een controle afspraak had. Omdat daar de Donald Duck in het leespakket zit was hij extra vroeg aanwezig. Maar dat liep toch verkeerd af, want een voorgaande patiënt had zich afgemeld, waardoor Pickelaar voortijdig op de stoel terecht kwam en de streken van Dagobert Duck nipt maar jammerlijk moest missen. Hunkerend naar voetbalmemorabilia zocht hij vervolgens enige keren het leescafé van zijn 'bieb' op. Daar liep hij echter onverhoeds tegen hem onbekend TV divertissement op, dat niet veel opleverde. Alles bij elkaar kwam het er op neer, dat hij nu wel veel weet van Geer en Goor, van Patriesch P., van een Oranje-schavuit en van collega schavuiten uit belendende vorstenhuizen. Om kort te gaan: Pickelaar leidde enige tijd het leven van een intellectueel. De Olympische Winterspelen konden hem niet ontgaan, maar met dat voornamelijk sneeuw- en ijsvermaak heeft hij niet zoveel. Vrije val van een besneeuwde berg op 2 ski's of zelfs op 1 plankje: het stelde hem slechts gerust als ze allemaal heelhuids beneden waren. Schans springen: van hetzelfde kunststoflaken een pak. Tot zijn verbazing zag hij 4 gemotoriseerde ijsmachines, die er niet in slaagden het ware consumptie-ijs te bereiden dan wel te berijden. Als onderdaan van een schaatsnatie had Pickelaar enige affiniteit met het rondjes rijden; in het bijzonder met de 1500 meter, die geestelijk nog te behappen was en bovendien een dubbel (m/v) succes opleverde. CITAAT "De 1500 meter toont aan hoe wankel het evenwicht van de perfecte race is. Sprinters openen als giervalken in duikvlucht en strompelen als stramme pensionado's over de meet. Lange afstandsrijders starten te voorzichtig en rijden het wak in de klok niet meer dicht, of ze bijten hun tanden stuk op de wezensvreemde snelle opening. Twee rijders kunnen elkaar meetrekken tot boven hun gebruikelijke niveau, of elkaar juist hemeltergend in de weg zitten". (Ingmar Heytze, stadsdichter van Utrecht, geb. in 1970). RECHTSVERKEER Officier van Justitie Mr. J.M. Vrakking komt in het beeld bij AFC en dat is wellicht even schrikken voor teergevoelige M.P.-consumenten. Het is daarom wellicht beter deze schokkende pickle even anders te benaderen. Onschuldiger dan opnieuw te beginnen - bij wijlen de heer B. Schrage, in leven AFC-er en in 1907 benoemd tot erelid - kan Pickelaar het niet maken; maar leest u rustig verder. Mr. J.M. Vrakking had een e-mail gestuurd naar webmaster Hans Elias over voormelde heer Schrage (geboortejaar ergens in de buurt van 1880), die van moederskant zijn grootvader was. De dochter van B.Schrage - nu 90 jaar - is dus de tante van Mr. Vrakking, die hoorde dat haar vader een van de oprichters van AFC was geweest. Tante ging verhuizen en zij vond bij het opruimen nog een aantal foto's uit de beginperiode van AFC. Zij was bereid die desgewenst aan AFC af te staan. En met dat bericht deed Hans Elias wat hij moest doen: doorverwijzen naar voorzitter Rik de Boer van de AFC-archiefcommissie. Die liet daar uiteraard geen gras over groeien en hij zocht de heer Vrakking op in het hol van de leeuw: bij Justitie aan Je Parnassusweg te Amsterdam. Daar mocht Rik enige foto's in ontvangst nemen, waaronder een glasplaat negatief met de oudste beelden van ;en voetbalwedstrijd. Op een van de andere foto's: dhr Schrage samen met G.N. (Schaf) Scheepens (erelid 1905 en erevoorzitter in 1926). Daarmee is aan de naam B.Schrage nu ook een foto verbonden. Met dank aan diens dochter (tante van) en de heer J.M. Vrakking. SCHILDERIJ In de voorgaande Pickle valt mede - historisch welhaast onvermijdelijk - de naam van onze eerste erevoorzitter G.N. (Schaf) Scheepens. On geveer een jaar geleden kwam hij in de Mixed Pickles uitvoerig aan de orde na een gesprek met Jeff Borkent (medewerker van het Teylers Mu- :eum te Haarlem), die - vanwege een door hem op een Zandvoortse stoeprand gevonden bundel documenten - nader onderzoek deed over de 'amilie Scheepens. De archiefcommissie ontving Jeff B. in het clubhuis, waarin het geschilderde portret van Schaf zijn bijzondere aandacht had. Jij schatte in dat het ging om een werk van Jan Wiegman. Het was op het AFC-jaardiner van 18 januari 1936 aangeboden door de 14 jarige lochter Thea Scheepens en het vond vervolgens een plaats in het vorige en ons huidige clubhuis. De AFC-archiefcommissie bleef echter zoeken naar zekerheid over de kunstschilder. Via Sotheby - voorzitter Rik de Boer is niets te dol - cwam echter met vrij grote zekerheid Jan Wiegers als schilder in beeld en het schilderij zou van veel waarde zijn. Jan Wiegers (1893-1959) was Jroninger van geboorte. Hij trok in 1934 naar Amsterdam, waar hij in 1953 hoogleraar werd aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Jevestiging van het vermoeden dat het AFC-schilderij een echte Wiegers is en het taxatierapport zouden op korte termijn te verwachten zijn. ickelaar houdt voor u de vinger aan de pols. MAKEUVEL B de VOORKEUVEL bekende Pickelaar, dat hij in zijn uitgevroren Pickelaarschap zonder succes had gezocht naar voetbalmemorabilia. Aan iet eind van deze MP-inleg loopt hij er echter zonder meer tegenop. Hij wil u dan ook op de valreep enig lokaal journalisme niet onthouden. Jit Noord-Holland noord: "In de eerste helft hebben wij 4 tot 5 opgelegde kansen en dan willen ze er gewoon niet in. En dat die gelijkmaker lan zo vlak voor tijd valt is gewoon heel zuur. Het enige waar we ons voor volgende week aan vast kunnen klampen is dat we hier gewoon een ele goede wedstrijd hebben gespeeld". Jit Gelderland (van wat oudere datum): "Eerlijk gezegd was dat ook wel een boeking waard, maar ik ging er tenminste nog van voren in; die an Winterswijk pakten alles van achteren ÏOODSCHAP VAN BEPERKT NUT loor gebrek aan voetbal en beperkt wegverkeer kregen de Mixed Pickles van 4 weken geleden een wat ruimer en algemener beeld. Niettemin 'as het aantal reacties verrassend groot. Respondenten uit binnen- en buitenland: dank voor de support en het vermaan door te gaan. 'ickelaar belooft hierbij de blijkbaar ingeslagen weg te vervolgen, al heeft hij geen benul welke dat is. 8

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 2010 | | pagina 16