DE A. m EspoffrsM n Comiïcf fyuCCjatsefrroek iafietOiovot&Cj FC GRUVFF AFC IN BEELD Bijzondere gebeurtenii werpen hun schaduw vooruit. Moortiftjegcum cDorrni wihterkostmaaltijd inter ronn leasing 'J W14Ü Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. 1895 F-'5?v'.;"F F XZjDï* Zi-ïu: rf==\^ ING BANK polak roodhart uylings HIENSCH DEKO BV 16 december 1992 73e jaargang nr 9 18 december'92 20.30u. kienavond l|anuari'93E lO.OOu. SIXES 17.0 O U. NIEUWJAARSRECEPTIE 1993 18 Januari 93 HEREN JAARDINER 98 20 AFCDAMES JAARDINER mavi in ITla&Dd KPMG] Klynveld GHffi van de Braak toiletreservoirs i n i I I I ENGINEERING k. 1 k. A CREDIETVERZEKERING 1 -v I I >1 i 'tl

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 1