mazoa \GRUVFF\ AFC IN BEELD Verschijning Schakel rnnn ©inter leasing yHIENSCH SPORTS Wl4€lr Dit is de Schakel die komt binden De oude club aan d'oude vrindenI puluk [5H roodhart V©/ uylings WÏfï DEKO BV De eerstvolgende Schakel zal verschijnen in de week van 14 tot 18 december 1992. In de thans door u ontvangen Schakel staan dus het programma en de opstellingen vermeld van de volgende speelweekends: 28 en 29 november 1992 5 en 6 december 1992 12 en 13 december 1992 Bewaar deze Schakel dus goed! In de volgende Schakel volgen mededelingen over het verschijnen van de Schakel in 1993. van de Braak KPMG^ Klynveld "engineering 25 november 1992 73e jaargang nr 8 k I 40 k. i CREDIETVERZEKERING toiletreservoirs

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 1