de A.F.C. Schakel )E si* WAT IEDERE AFC-er BEHOORT TE WETEN LEDENLIJST BESTUURSMEDEDELINGEN f M hi ;ï!Hf |'l,,r \S fa 'r Hi/i 'cl 'J 4 ,1' i'/ilfh ,l,r Viih iji' l IV v' 11/ <E ;l'/ ,U !.C l'il ,|'V/ c r/ C 1/ IS verschijnt tijdens het seizoen iedere 14 dagen Redactie KeesGehring 6 416185 Lay-out Lex Rimini 6 65 43 70 Administratie Bep Bonnet 6 42 1915 Drukkerij Print Team 6 43 01 19 Zetterij Trendsetter 6 45 55 93 Fotograaf Jan Otsen 6 40 19 92 Medewerkers: Pim Adriaansz, Hans Geusebroek, Chris Schroder, Henny Somers, Jan Steensma, Tim Timmerman en Gerard Trebert Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1081 LR Amsterdam Telefoon 6 44 55 75 (clubhuis), 6 44 12 11 (tennispark), 6 44 43 50 (informatie afgelastingen). Adres secretariaat: Johan de Bie, AmsteldijkZuid 119,1188 VJ Amstelveen, tel. 02974 - 3 72 Administratie: Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel. 6 61 15 13. Contributies: t.n.v. 2e penningmeester AFC Postbank 24 10 02 AFC BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter 2e secretaris 2e penningmeester Commissaris AFC 100 Jaar Commissaris Materiaal Commissaris Jeugdzaken Commissaris Techn. Zaken Jan van Dijk Johan de Bie Dick v.d. Klaauw Kees Gehring Ger van Caspel Edwin Geluk Marcel Koster Wouter Amesz Machiel v.d. Woude Nol Kuikens 6 44 55 19 02974 - 3 72 6 43 35 23 6 41 61 85 6 45 72 30 6 43 37 22 6 46 30 70 6 4718 30 6 62 38 67 035 - 6 22 09 AFC COMMISSIES/CONTACTPERSONEN Elftalcommissie A Elftalcommissie B Elftalcommissie C (zatten) Jeugdcie secretaris Jeugdcie penningmeester A junioren B junioren C junioren D junioren E/F junioren Zaalvoetbalcommissie Veteranencommissie Toto-commissie Archiefcommissie Henk van der Jagt 6 44 32 29 Hans Mulder 6 46 38 18 Hans Hulst 6 69 05 67 Johan Felius 6 20 97 23 Jan Benoni 6 64 26 10 Theo Boonstra 6 73 42 98 Stanley van Loggem 6 79 96 71 Jan Koomen 6 44 38 31 Jacques Parson 617 46 34 Gerard de Winther 6 97 25 08 Frans Jüch 6 41 59 02 Jaap Pluim 6 42 53 33 Peter Roosenschoon 6 73 35 71 Jan Vermeulen 6 42 73 55 i''t II» hij i >C AFC FUNCTIONARISSEN/TRAINERS Pachter sociëteit Administrateur Trainers senioren Trainers jeugd N. v.d. Meent Sal van Gelder Henny Schipper Rene Stefels Otto Hoogendijk Rene Stefels Dick Bakker Jan Verhagen Theo Janssen Martin Verburg 6 44 55 75 6 61 15 13 6 42 43 67 6 97 80 68 6 47 54 99 6 97 80 68 02152-6 99 95 6 95 16 56 036 - 5 31 31 91 02975 - 6 09 90 DOCHTERVERENIGINGEN ACC ABC ATC Pieter Sandberg 6 43 02 94 Monique v.d. Heijden 6 43 90 49 Alfred van Soomeren 6 42 07 97 Stichting Goed Genoeg/ Johan de Bie VSGG AFC - opgericht 18 januari 1895 02974 - 3 72 DE AFC CRUYFF-SPORTS TRAININGSPAKKEN Inmiddels zijn er meer dan 350 AFC-ers senioren en junioren, die zich dit mooie trainingspak hebben aangeschaft. Met name bij de jeugd zijn nu de meeste elftallen een goed vi sitekaartje voor AFC en voor Cruyff-Sports. De feestdagen zijn langzamerhand in aantocht en dan is het pak wellicht een leuk cadeau. Senioren f 84,junioren f 69,—. Verkrijgbaar bij AFC-administrateur Sal van Gelder, telefoon 020 - 6 61 15 13. WEDSTRIJDBAL De wedstrijdbal voor de competitie wedstrijd AFC- EDO is aangeboden door ons erelid COR KERKER Namens de vereniging onze hartelijke dank. Kandidaatleden Tomas Weijl, 18.8.86,1e J. v.d. Heijdenstraat 148,1072 VD Am sterdam, tel. 6792793; knvb nr 4414 Mart Rog, 5.12.84, F jun., Doddendaal 151,1082 XS Amster dam, tel. 6441244; knvb nr 4415 Tom Toepoel, 30.10.86, F jun., Corn Krusemanstraat 36", 1075 NN Amsterdam, tel. 6645579; knvb nr 4416 J.Z. Weijel, 22.9.73, sen., Beijsterveld 241, 1083 KD Amster dam, tel. 6448546; knvb nr 4418 Weer opvoeren als lid G.P. Rehmann, 27.12.64, sen., Van Bossestraat 4', 1051 JX Amsterdam, tel. 6813580; knvb nr 4413 Adreswijzigingen W.K. de Jong, Duivelandsezijweg 2,1181 JR Amstelveen, tel. 6401536; knvb nr9104 M.E. de Jong, Vechtstraat 172", 1079 JV Amsterdam, tel. 6426801; knvb nr9103 W.H. van Iterson, Vechtstraat 170'", 1079 JV Amsterdam, tel. 6425316; knvb nr4211 I. Galavazi, Van Borselenlaan 16, 1861 KE Amsterdam, tel. 02208-95118; knvb nr0244 S. de Goede, N ieuwe Keizersgracht 411018 VC Amsterdam tel. 6274571; knvb nr4216 2

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 2