HET IS ZO VER! \J mazDa rrnn Sinter leasing [CRUVFF] AFC IN BEELD J-fHIENSCH SPORTS Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. roodhart VjSy uylings DEKO BV Ondanks de verzoeken gedaan in de Schakel nummers 12 en 13, zijn er nog altijd voetballende leden die hun contributie voor het seizoen 1991/1992 niet hebben voldaan, zonder daarover met onze 2e penningmeester Edwin Geluk in contact te treden. Het bestuur heeft dan ook zoals aangekondigd besloten de namen van de betrok ken leden elders in deze Schakel te vermelden. Wanneer u uw naam in deze lijstvermeld ziet staan en u het komend weekend wilt spelen, dient u onverwijld in contact te treden met onze 2e penningmeester Edwin Geluk (020-6 43 37 22), teneinde het verschuldigde bedrag voor het a.s. weekend te voldoen. Betaling kan eventueel ook geschieden aan onze administrateur Sal van Gelder, die zaterdag 7 maart a.s. op Sportpark Goed Genoeg van 10.00 tot 13.00 uur aan wezig zal zijn. kPMG] Klynveld van de Braak |i| "engineering 4 maart 1992 - 72e jaargang nr 14 k i k i CRFDIETVERZEKERING 1 toiletreservoirs

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 1