IN MEMORIAM VAN HARTE INS&OUTS Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlij den van MEVROUW M.J. KERKER-VAN DER LINDEN in leven ondersteunend lid van de vereniging en echt genote van ons erelid, de heer COR KERKER. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelne ming aan de naaste familie. JAN VAN DIJK - VOORZITTER JOHAN DE BIE - SECRETARIS Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlij den van MEVROUW J.G.B. NESEKER-SLOOT in leven ondersteunend lid van de vereniging. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelne ming aan de naaste familie. JAN VAN DIJK - VOORZITTER JOHAN DE BIE - SECRETARIS Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlij den van MEVROUW A.G. VAN OOY-BARENS in leven echtgenote van wijlen ons erelid de heer J.C.A. van Ooy. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelne ming aan de naaste familie. JAN VAN DIJK - VOORZITTER JOHAN DE BIE - SECRETARIS Teun en Corrie Wiggemansen vierden 29 januari jl. hun 50- jarig huwelijksfeest. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen. Op verzoek van het Gouden Paar wordt de AFC dank gezegd voor de bloemenhulde en de individueel aanwezige AFC-ers voor hun bijdragen aan het gezamenlijke cadeau. ZIEKENBOEG Ons lid TOM SOMERS is vorige week ter observatie opgeno men in het ziekenhuis Amstelveen voor het ondergaan van een aantal onderzoeken. Mogelijk keert hij deze week weer te rug naar huis. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig algeheel her stel. HANIG GEDRAG, MODDERVOETBAL EN MASSEUSE NO DIG IN AFC-TIEN Hanig gedrag is best waarneembaar als je de broers Rob en Wouter van het tiende elftal van AFC goed bekijkt. Beide sym pathieke mannen zijn fervente bezoekers van de trainingsa vonden. Het 'hanige' manifesteert zich dan ook in hun bijna onbedwingbare zorg of ook hun ploeggenoten de training wel bezoeken. Rob en Wouter de Haan behartigen hiermee na tuurlijk de belangen van hun geliefde AFC en dat kan nooit slecht zijn. AFC-tien verrichtte onlangs het huzarenstukje door de uit wedstrijd tegen De Meer met 5-3 te winnen. Een ware presta tie, omdat de wedstrijd nog maar kort oud was toen de scheidsrechter ten onrechte een strafschop aan de jongens van De Meer toekende. Deze penalty werd benut, maar ont moedigde de AFC-ers niet. Uit een vakbekwame voorzet van Arjan scoorde Leo 1-1. Opnieuw kwam De Meer voor, na de rust in een ware modderpoel zelfs met 3-1. Een merkwaardig doelpunt overigens. Karei probeerde de bal weg te werken, maar bleef steken in de drassige grond, waarop geen KLM- vliegtuig zonder risico had kunnen landen. Een van de tegen standers liep de bal toen gewoon het net in. Weer een penalty, nu terecht en voor AFC. Guido van der Klaauw stelde vader/AFC-bestuurslid niet teleur door raak te schieten: 2-3. Daarna kwam Chris goed op dreef. Alsof hij geen tegenstander zag staan, slalomde hij door de vijandelij ke verdediging heen en scoorde: 3-3. Chris moet een be kwaam wintersporter zijn. Weer was het de lange Leo, die nu vanaf 35 meter, AFC-toen op een 4-3 voorsprong bracht. Ben- no Honsdrecht, die één van zijn betere wedstrijden speelde, bezorgde De Meer tenslotte de definitieve nekslag: 5-3. Ben- nowaskennelijkzoinzijn nopjes metde uit hetvuurgesleepte voorsprong, dat hij de lokale umpire wat over de juiste toepas sing van de spelregels ging jennen. Deze thuisfluiter mocht wel dankbaar zijn voor Benno's adviezen. Aan de zijlijn de ggeblesseerde Ed, die met een slapend been sukkelt en daarom van zijn medisch adviseur de voetbalwei niet in mocht. Ed droomt over heerlijke massage. Maar wie stelt zich beschikbaar om dat te doen? Tieneke misschien? Zij is een enthousiaste supportster van het tiende AFC-team en lijkt tot veel bereid te zijn. TIENUS DE MANNEN VAN TROMP Zoals leider Cas Tromp reeds in zijn peptalk zei: "Er is iets met dat RKAVIC". Telkens wanneer ertegen de jongens van het Ig natius College op hun eigen terrein aangetreden dient te wor den, lijkt het alsof vrouwe Fortuna persoonlijk de wedstrijd leidt. Nooit zal ze zichzelf te buiten gaan en zich ju ist daar een Escapade gunnen. Welnee, Collegaatje Justitia houdt sinds lang het voetbal voor gezien en de bezoekende clubs zoeken het verder maar zelf uit. Nu staat bij ons thuis RKAVIC hoog 4

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 4