REDAKTUEEL AFC IN BEELD M. Jacob, Smedemanplein 7, 1182 HV Amstelveen, tel. 6477922; knvb nr 3785 R. Böhne, Jan Weilandlaan 2, 1187 SP Amstelveen, tel. 6411777; knvb nr 1829 K.H. Maass, Marnixstraat 140"', 1015 WZ Amsterdam, tel. 6250842; knvb nr 3483 W.F. Sijthoff, Nieuwe Achtergracht 134-4, 1018 WV Amster dam, tel. 6207967; knvb nr3487 R. Hoogendoorn jr., Prins Willem Alexanderplein 42,2012 KX Haarlem; knvb nr 3243 H.D. Kappelhoff, Rozenwerf 7, 1355 AA Almere, tel. 03240- 14759; knvb nr 0414 J.A. Breunesse, Eemsstraat 58', 1079 TK Amsterdam, tel. 6442760; knvb nr 3861 Afgevoerd als lid S. Dixon (4098), S. Hamada (3266), C.Y. Cheung (3091), I. Moutawakil (4020), W. Moutawakil (3815) Zondag 2 februari de klok wijst tien minuten over half vier als een groep van zo'n vijftig AFC-ers op een mistig veld zich verkleumd staat af te vragen, waarom ze helemaal naar Krim pen aan de IJssel zijn afgereisd om hun club met 1-0 te zien verliezen. Tot...., ja tot twee minuten voor het eindsignaal die knappe voorzet van Niels Adriaans, waaruit Orlando Patrick de zaken gelijk kan trekken. Als dan even later in de warme bestuurskamer het bericht bin nenkomt dat DWV bij ADO '20 met 3-0 heeft verloren en EDO heeft gelijk gespeeld blijken de onzen opeens LOS AAN DE KOP te staan. Onbegrijpelijk spel toch, dat voetbal. Zo zit je in zak en as en tien minuten later zijn er alleen maar glunderen de koppies. En zo mag dan deze eerste wedstrijd na de winterstop niet het glanzende, flitsende voetbal van voor de Kerstdagen hebben opgeleverd, AFC prijkt wel fier aan de kop van de ranglijst en dat betekent een prima uitgangspunt voor de tweede competi tiehelft. Zondag aanstaande dan de veelbelovende, haast traditionele en altijd weer bijzondere wedstrijd tegen Elinkwijk. Meer daar over in de rubriek REDAKTUEEL elders in dit nummer aan de hand van tal van belangwekkende gegevens van onze sympa thieke en altijd weer hulpvaardige collega Peek Jellema (wat missen we toch elke zondag weer zijn gedetailleerd en des kundig overzicht van het amateurvoetbal in de radiorubriek Langs de Lijn....). Maargoed, zondag dus heel AFC naar Goed Genoeg voor het zoveelste treffen tussen twee prominente hoofdklassers. Nu mag Ajax dan wel voor de derde keer dit seizoen de degens kruisen met PSV, dat kunnen we allemaal later op de televisie zien. Niets belet ons dus om te zien, hoe onze mannen er alles aan zullen doen om hun fraaie positie aan de top van de rang lijst te behouden. Wat onze andere teams betreft, het vijfde blijft het fantastisch doen en staat met 21 punten uit 14 wedstrijden eveneens bo venaan. Van de andere KNVB-elftallen kan worden gemeld dat het tweede en vierde helaas verloren, maar het derde won, zodat de vijf teams uit vijf wedstrijden in het afgelopen week end vijf punten verzamelden. Omtrent de jeugd verderop in deze Schakel een overzicht van onze volijverige jeugd-voorzitter Machiel van der Woude. Wel zij op deze plaats vermeld dat helaas de A1 met 0-1 verloor van Hollandia, maar komaan boys, dat mag geen reden zijn om de koppen te laten hangen. Heel AFC hoopt dat jullie het blijven redden in de Coca Cola Competitie, dus er nog eens stevig te genaan! Ja en dan werpt een mager lentezonnetje zijn stralen voor zichtig over deze schrijftafel en dat betekent wellicht dat de winter, waarin ons eerste seizoenen lang belangrijke punten liet liggen, op de vlucht is. Een nieuwe lente met eindelijk dat gene, waarop we allen zo vurig hopen? Laat het zo zijn. Na achttien seizoenen moet het toch eens lukken.... GERARD TREBERT AFC EN ELINKWIJK VOOR DE 36e KEER TEGEN ELKAAR Veel hebben zij gemeen, de elkaar toegenegen strijdmakkers AFC en Elinkwijk: sportiviteit in hun jaarlijkse krachtmetin gen, respect voor elkaar op elk denkbaar niveau èn misschien wel het belangrijkste— het feit dat zij tot de weinige topamateurclubs in het land behoren, die sinds de invoering van de hoofdklasse in 1974 daarin onafgebroken hebben kun nen acteren. Reden genoeg om eens te rade te gaan bij onze collega Peek Jellema, die na korte tijd in zijn archief te zijn ge doken, ons een schat van interessant cijfermateriaal kon pre senteren. Het wordt de 36e ontmoeting tussen de beide clubs. De laat ste had plaats op 22 september van het vorig jaar in Utrecht, toen AFC een gewonnen wedstrijd leek te gaan spelen, maar het tenslotte toch nog 3-3 werd. De totale score over de 35 ge speelde wedstrijden ziet er voor AFC als volgt uit: 7 overwin ningen, 18 gelijke spelen, 10 nederlagen, in totaal 32 punten en (merkwaardig genoeg ondanks het positieve totaal-resul taat van de Zuilenaren) een doelsaldo in balans: 42-42. Bekij ken we de resultaten van de wedstrijden thuis op Goed Ge noeg dan zien we dat van de 17 tot dusver gespeelde ontmoe tingen er door AFC 5 werden gewonnen, 9 maal speelde men gelijk en drie keer won Elinkwijk, 19 punten voor AFC met als doelsaldo 21-15. De laatste keer dat Elinkwijk bij ons won was op 3 november 1985 en wel met 1-2. De laatste overwinning van AFC op Goed Genoeg was vorig seizoen. Op 30 septem ber werd het 3-2 voor de onzen. Hoe staat het met de 'thuiso verwinningen'? Ook daarop heeft Jellema het antwoord. In de huidige competitie zijn AFC en DWV de enige clubs in de hoofdklasse A, die thuis nog niet hebben verloren. Uit de ze ven gespeelde thuiswedstrijden behaalde AFC dertien pun ten, DWV elf. Over gescoorde goals: AFC en ADO '20 staan in hun afdeling aan de top met gedeelde 4e plaats na Rheden (35), Quick '20 (32) en Halsteren (27). Tenslotte nog interes sante bijzonderheden over de tweede kampioensperiode. Van de negen wedstrijden zijn er nu vijf gespeeld en de span ning is nog voluit aanwezig. Met zeven punten uit vijf leiden thans DCV, RCH en DWV, gevolgd door het drietal AFC, Elink wijk en DHC. AFC heeft er dus evenals alle andere clubs nog vier wedstrijden voor de boeg, waarvan zondag a.s. tegen Elinkwijk, vervolgens op 16 februari uit tegen RCH, op 23 fe bruari thuis tegen Aasmeer en dan moet nog de inhaal wedstrijd worden gespeeld vanwege de (ijs?)vrije zondag in januari. Voorlopig is er dus in alle richtingen nog volop span ning! GERARD TREBERT 3

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 3