MIXED PICKLES ingelegd door Pim Adriaansz ONTMOETING Het Haagse HBS - Houd Braef Stant - kwam op 6 april j.l. bij AFC te biljarten. Eenmaal per jaar ontmoeten Haagse en Amsterdamse 'grijze eminenties' elkaar aan de biljarttafel. Een doorzichtige dekmantel voor het onderhouden van oude vriendschaps banden tussen twee clubs, die beiden kunnen bogen op een rijke voetbalhistorie. HBS - van 1893 -is iets eerder toe aan de 'century' dan AFC - van 1895. HBS zal aan het einde van dit seizoen helaas weer naar de vierde klasse gedegra deerd zijn, maar men zit niet bij de pakken neer. De voetbalselectie is talentvol genoeg maar nog piepjong en mist dus nog ervaring. Komt tijd komt raad, denkt men in het Haagje. Waar HBS een voorsprong heeft op AFC is met het beheer van de clubgeschiedenis: archivaris/documentalist Hans van Dam, wiens vader in het begin van deze eeuw uit kwam voor AFC I, weet zich geruggesteund door zijn bestuur. En met een eeuwfeest in zicht is dat natuurlijk nooit weg. Maar Pickelaar dwaalt af. Terug naar de biljarttafel. HBS, geleid door ere-voorzit- ter Klaas van Rijswijk, en AFC, voorgegaan door erelid Cor Kerker, deelden de pun ten: 10-10. Maar na een toelichting, die de pet van uw eenvoudige Pickelaar te boven ging, mocht HBS de wisselbeker weer voor een jaar meenemen naar Den Haag. Een vilaine list - of blind toeval - had er toe geleid, dat Hans van Dam en Pickelaai die met uitsluiting van alle andere bezigheden gewoon gekomen waren om een avondje te ouwehoeren, tóch aan het biljart kwamen te staan en wel tegen elkaar. Pickelaar deed zijn plicht voor AFC en zegepraalde met 24-25. Het gemiddelde deed er even niet toe. Wegens ziekte ontbrak bij HBS Hein Staamer. Pickelaar wenst hem een spoedig algeheel herstel toe. MOKUM Met Willem van Oort en zijn Ria liepen de Pickelaars 'Mee met Mokum', een zondagoch tend-wandeling door de oude stad voor wie van Amsterdamse geschiedenis houdt. De ongelooflijke kennis en het aanstekelijke enthousiasme van alweer Joop Biekmann - noem het maar toeval - maakt zo iets tot een evenement. Joop is via het Galavazi-geslacht aan AFC gehuwd; net als Hans Molkenboer trouwens. Geïnteresseerde AFC-ers kunnen zich in het seizoen elke zondagochtend om 10,30 uur melden in het Amsterdams Historisch Museum in de Kalverstraat. Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van PickelaarsI TOEVAL Wat heeft Pickelaar vandaag toch met het toeval? Hij herinnert zich ineens een jaar vergadering van de Kon. Ned. Baseball- en Softbal Bond, die plaats vond in de Haarlen se 'Lion d'0r'r destijds nog eigendom van Lou Bandy. Een lange zaal was door een vouwwand in tweeën gedeeld. In het voorste deel zaten de KNBSB-vergaderden. De bondsvoorzitter vroeg een ogenblik stilte in verband met het overlijden van een getrouwe honkbalveteraan. De aanwezigen verhieven zich en namen die stilte in acht. Op dat moment zetten de aanwezigen achter de schuifwand een daverend 'Lang zal hij leven' in CITAAT Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord van de onwetendheid. Spinoza)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1990 | | pagina 5