-SCHAKEL AF CIX BEEL oliuetti AGRIHAMA \GRUVFF] AFC - WA/Spartaan Sinter leasing Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. mM&ÏSXMÏi polak roodhart uylings SPORTS 28 september 1988 - 69e jaargang nr 4 zondag 2 oktober a.s. KNVB Districtsbeker 3e ronde Sportpark Goed Genoeg Aanvang: 14.30 uur Het bestuur maakt de leden van AFC er op attent dat voor deze wedstrijd volgens de reglementen van de KNVB toegang moet worden geheven. volwassenen: f 4, kinderen en 65 f 2,— Het bestuur verzoekt de leden hieraan mee te werken. I stoffen fournituren A M S T E R D A M I I TECHNISCHE APPARATUUR EN VENTTLATTETECHNIEK northern ■T~T~ telecom toiletreservoirs I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1