de Cl. 5.. e. llEDAIiTUEEL Sefuikel WAT I1<1H<111< AFC-ER BEHOORT TE WETEN BESTUURSMEDEDELINGEN verschijnt tijdens het seizoen iedere 14 dagen Redactie Jan Steensma 424941 Gerard Trebert 033 - 94 25 76 Organisatie Roy van Dijk 02507 -1 8088 Lay-out Lex Rimini 65 43 70 Administratie Otto van Rijn 42 9325 Drukkerij De Ram 4301 19 Fotograaf Jan Otsen 46 24 80 Medewerkers: Jack van Gelder, Nicky Hekster, Pim Adri- aansz, Karei Brand, Henny Somers, Chris Schroder. Tel. 44 55 75 (clubhuis), 44 12 11 (tennisprieel), 44 43 50 (in formatie afgelastingen) Adres secretariaat: Johan de Bie, Max Havelaarlaan 359, 1185 LW Amstelveen, tel. 45 88 50 Contributies: t.n.v. 2e penningmeester AFC Postbank 4 51 05 15 24 10 02 AFC BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter 2e secretaris 2e penningmeester Commissaris Materiaal Commissaris Jeugdzaken Commissaris Pers Publ. Rein Akkerman Johan de Bie Dick v.d. Klaauw Kees Gehring Ger van Caspel Hans Slaap Sal van Gelder Marcel Koster Gerard T rebert 44 62 83 45 88 50 43 35 23 41 61 85 45 72 30 45 7018 43 73 44 46 30 70 033 - 94 25 76 AFC COMMISSIES/CONTACTPERSONEN Elftalcommissie A Henk van der Jagt 44 32 29 Elftalcommissie B Herman Drenkelford 719113 Elftalcommissie C (Zatten) Roy van Dijk 02507 -1 80 88 Jeugdcie secretaris A junioren B junioren C junioren D, E en F junioren Zaalvoetbalcommisssie Veteranencommissie Toto-commissie Commissie Pers Publ. Feestcommissie Archivaris Dick Boering Cees Jochems Lex Pekel Jan Benoni Jan Koomen Ger Smit 441013 19 82 43 41 1626 6 64 2610 44 38 31 44 27 63 Hans Coorengel (jeugd) 46 20 40 Jaap Pluym 42 53 33 Peter Roosenschoon 73 35 71 Gerard T rebert 033 - 94 25 76 Ton Disselkoen 42 16 56 Hans Rooze 76 43 32 AFC FUNCTIONARISSEN/TRAINERS Pachter sociëteit Trainers senioren Trainers jeugd Cees Selderijk Hans Vlietman Henny Kottmann PietOuderland Bep Thomas Dick Bakker Jan Verhagen Jesus Estaban 41 48 51 02503-6014 47 40 95 075-1657 35 44 45 31 02152-6 81 01 9516 56 44 2718 DOCHTERVERENIGINGEN ACC ABC ATC Hans Honsdrecht Piet Heyn Roos Chris Schroder Stichting Goed Genoeg Johan de Bie AFC - opgericht 18 januari 1895 42 1367 7619 63 152751 45 88 50 KRACHTIGE MORELE STEUN NODIG En dan wordt er natuurlijk rondom het veld na twee verloren nederlagen weer een scala van deskundige analyses ten beste gegeven over hoe het had moeten zijn en hoe het nu verder moet. ledereen weet het immers zo goed vanuit zijn eigen ervaring, zijn speltechnische kennis en op basis van vermeend taktisch inzicht? We weten het toch allemaal veel beter dan zo'n technische commissie, de trainer en de elf talleider? Mag ik dan even vaststellen, dat we na twee voetbalzonda gen gewoon maar even met de schoenen en liefst de al dan niet gesponsorde voetbalschoenen op de grond zou den moeten blijven staan. Jawel, twee wedstrijden en nul punten. Ook nog tweemaal niets gescoord, voor wie het vol ledig wil weten. Maar als we de blik laten glijden over de vol ledige hoofdklasse blijken maar drie clubs van de in totaal 42 let wel! de volle winst van vier punten te hebben be haald. Dat is onze A afdeling alleen maar RCH, dat door een min of meer lucky goal in de allerlaatste minuut van onze eerste wedstrijd tot winst kon komen, in de hoofdklasse B geen enkele vereniging en in de zuidelijke klasse slechts Venray en Geldrop. Vraag: is er dan na twee wedstrijddagen, waarin over de ge hele lijn het niveauverschil zo uitermate gering blijkt te zijn over ons eigen AFC met nog 24 wedstrijden te gaan aanlei ding om ach en wee te roepen en met angst en vreze het verdere verloop van de competitie tegemoet te zien? Er is maar één ding in de gegeven omstandigheden belangrijk. Coach en spelers mogen onder geen voorwaarde de gunst en het vertrouwen van de aanhang verliezen. Het is bekend dat men in moeilijke omstandigheden zijn vrienden leert kennen. Vooral in deze beginfase is voor een newcomer als trainer Hans Vlietman en een spelersgroep, die nog naar homogeniteit en een eenheid moet groeien, krachtige more le steun vanuit de vereniging nodig. En AFC zou AFC niet zijn als zij in dat opzicht zou blijken te falen. G.T. HET BESTUUR VAN AFC MAAKT HET VOLGENDE BE KEND: Velden De diverse elftalcommissies, aanvoerders en spelers wordt medegedeeld, dat de wedstrijden die zijn vastgesteld op een bepaald veld ook daar dienen te worden gespeeld, on danks de mogelijkheid dat een ander veld vrij is. Velden worde ingedeeld door de voetbalbond. Verder heeft de Dienst van de Sport ook invloed op het bespelen van de velden. Wanneer onze groundsman Leo op het bord bij de wedstrij- 2

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 2