-SCHAKEL Al'C IX BEELD oliuetti leasing AGRIHAMA [CRUVFF] SPORTS ©Inter Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. polak roodhart uylings I sinds 1928 M S T E R D A M I 31 augustus 1988 - 69e jaargang nr 2 Dit is de AFC-selectie zoals die bij de aanvang van het nieuwe seizoen zal aantreden. Op de foto de volgende spelers, begelei ders en functionarissen: zittend v.l.n.r.: Edwin Ludwig, Rocus Hoogendoorn, Ton Disselkoen (leider). Hans Vlietman (hoofdtrainer), Rein Akkerman (voorzitter), Sal van Gelder (E.C.), Dick Koenen en Theo van Seggelen (captain). Middelste rij v.l.n.r.: Henny Kottmann (assistent-trainer), Sep van Zweden, Jacco Ypma, Michel de Bruyn, Cees Thomas, Mar cel v.d. Meent, Pol Houtkamp, Peter Draaisma, Pieter Scholten en Ko Grosze Nipper (verzorger). Achterste rij v.l.n.r.: Harry Reuvekamp, Martin Verburg, Dimitri Kiks, Johan Dol, Bernardo Brink, Fred ten Nijenhuis, Michel Troost, Mick Wadi, Mike van Eijk en Philip uit den Boogaard. Verdere bijzonderheden in de rubriek 'AFC in beeld' op pagina 3. I TECHNISCHE APPARATUUR EN VENT1LAT1ETECHNIEK northern telecom toiletreservoirs I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1