q 1 B D E D A R P P E V» N A c .A c rt I 1 I Organisatie Lay-out Administratie Drukkerij Fotograaf Redactie verschijnt tijdens het seizoen iedere 14 dagen Jan Steensma 42 4941 Gerard Trebert 033 - 94 25 76 Roy van Dijk 02507 -1 8088 Lex Rimini Otto van Rijn De Ram Jan Otsen Medewerkers: Jack van Gelder, Henk Steinvoorte, Nicky Hekster, Pim Adriaansz, Karei Brand, Henny Somers, Chris Schroder. 65 43 70 42 9325 4301 19 4624 80 AFC De Boelelaan 50 Amsterdam Tel. 44 55 75 (clubhuis), 44 12 11 (tennisprieel), 44 43 50 (in formatie afgelastingen) Adres secretariaat: Johan de Bie, Max Havelaarlaan 359, 1185 LW Amstelveen Contributies: t.n.v. 2e penningmeester AFC Postbank 4 51 05 15 24 10 02 AFC BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter 2e secretaris 2e penningmeester Commissaris Materiaal Commissaris Jeugdzaken Commissaris Pers Publ. Rein Akkerman Johan de Bie Dick v.d. Klaauw KeesGehring Ger van Caspel Hans Slaap Sal van Gelder Marcel Koster Gerard T rebert 033 44 62 83 45 88 50 43 35 23 41 61 85 45 72 30 45 7018 43 7344 46 30 70 94 25 76 AFC COMMISSIES/CONTACTPERSONEN Elftalcommissie A Henk van der Jagt 443229 Elftalcommissie B Rik de Boer 023-2819 70 Elftalcommissie C (Zatten) Roy van Dijk 02507 -1 80 88 Jeugdcie secretaris A junioren B junioren C junioren D, E en F junioren Zaalvoetbalcommisssie Veteranencommissie Toto-commissie Commissie Pers Publ. Feestcommissie Radiokamer AFC Archivaris Dick Boering Cees Jochems Cas Tromp Jan Benoni 44 10 13 19 82 43 02975-4 01 77 64 2610 André Broekman 44 22 95 Ger Smit 44 27 63 Hans Coorengel (jeugd)46 20 40 Jaap Pluym 42 53 33 Peter Roosenschoon 73 35 71 Gerard Trebert 033-94 25 76 Ton Disselkoen 421656 Arnold Bos 94 11 06 Hans Rooze 76 43 32 AFC FUNCTIONARISSEN/TRAINERS Pachter sociëteit Cees Selderijk 41 48 51 Hoofdtrainer Doby Peters 023-31 47 04 Hoofdtrainer jeugd PietOuderland 075-16 57 35 DOCHTERVERENIGINGEN ACC ABC ATC Hans Honsdrecht Piet Heyn Roos Chris Schroder Stichting Goed Genoeg Johan de Bie AFC - opgericht 18 januari 1895 42 13 67 7619 63 152751 45 88 50 Verjaardag Zondagnacht van de zeventiende werd AFC 93. De cham pagnekelk geheven en elkander toegezonden. Dat was min of meer het einde van een zeer genoegelijke en stijlvolle avond. Elders meer hierover. Ridders In de loop van bovengenoemde avond werden Teun Wigge- mansen en Nico Leloux door voorzitter Akkerman naar vo ren geroepen. Hij deed dit teneinde hen de bij het AFC Rid derschap behorende versierselen op te spelden. Vijftig jaar lid van AFC en vraag je me nou is het ze aan te zien, dan zal ik antwoorden reken maar van yes. Teun is intussen weer redelijk hersteld van de inzinking van enige tijd geleden. Zo is hem het autorijden ook weer toe gestaan. Jan Eind vorig jaar bereikte deze medestrijder in de roodzwarte kleuren de leeftijd der zeer sterken. Tachtig. Als hij zich goed voelt begeeft hij zich nog steeds naar de wedstrijden van ons eerste team. Jan, nog vele jaren in goede gezond heid. Bridge Voor de liefhebbers vermeld ik gaarne, dat de eerstvolgen de drive wordt gehouden op dinsdag 3 februari a.s. Op de achterzijde van het betreffende briefje, dat Rob Ma- thijse mij ter hand stelde werd ook vermeld, dat de bridge club van 22 tot 25 april zijn jaarlijkse weekend houdt. Vroe ger was dat in Horst (1 Vi uur rijden). Te dichtbij, volgens ve len. Nu duiken we diep in het eikenhout. Gulpen wordt het einddoel (2Vz uur rijden). Tevens werd vermeld, wie en wie in huisje 1 allemaal met el kaar slapen. Kunst Deze manifestatie zit er ook al weer op. En wederom kun nen de organisatoren en deelnemers van een succes spre ken. Ook hierop wordt t.z.t. nader teruggekomen. Damesdiner Voor de vijftiende keer waren ze bijeen, onze dames, aan het andere eind van de De Boelelaan. Een verslag van een oog- en oorgetuige vindt men elders of later. Vergeten Nu ben ik toch totaal vergeten, wat vroeger de smoesjes wa ren. Ik bedoel voor het computertijdperk. Weer beginnen A.s. zondag treffen we elkaar op de diverse velden, tenein de onze mannen te steunen op de weg naar de hogere plaatsen. Concordia Onlangs speelde AFC tegen Concordia in Hillegom en won met 7-4. Toch sprak de Concordia-coach van een geslaagde les. Hij was wijzer geworden, zei hij. Na afloop was er een zeer geslaagde bijeenkomst. ABC De landelijke groei in de KNBSB bedroeg 5,6%. In het rayon Amsterdam groeide het ledental met slechts 2%. Maar wat dan te zeggen van onze eigen ABC. Het aantal spelende Ie-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 2