IJou- a F=i afc ix beeld Olivetti ,-! -ij-nv AGRIHAMA GWFFJ ©inter leasing SPORTS Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. I sinds 1928 AMSTE RDAM 27 januari 1988 - 68e jaargang nr 12 Een plechtig moment: AFC voorzitter Rein Akkerman sr. heeft zojuist de Nobelprijs 1988 welke posthuum werd toegekend aan mr. Henne Bos kamp uitgereikt aan zijn zoon Hannibal. Op de voorgrond tafelpraeses Jan van Dijk. Voor meer informatie over het AFC-jaardiner zie de rubriek Ins Outs op pagina 3. I northern telecom toiletreservoirs I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1