SCHAKEL A F. C. 55e Jaargang16 december 1975No. 19 Redactie; F. Reddering Oud Ehrenstein 4 A'dam, tel. 420053 AAN HET EIND VAN 1975 Wij zijn weer beland in de donkere dagen voor Kerstmis, hetgeen automatisch inhoudt, dat voor het jaar 1975 het einde nadert. Terugblikkend op het afgelopen jaar en op het wel en wee dat we in A. F. C. weer hebben mogen beleven, geloof ik, dat we gezamelijk vol doende reden hebben om tevreden te zijn. Ons 80-jarig bestaan is op een zeer opgewekte wijze stijlvol herdacht en gevierd Ons le elftal heeft na een adembenemende eindstrijd het hoofdklasseschap weten te behouden. Vele problemen die er nu eenmaal altijd zullen zijn om een zo grote vereniging als AFC goed te laten functioneren, hebben een oplossing gevonden en nog bestaande oneffenheden zullen ongetwijfeld in de naaste toekomst worden geëgaliseerd. Hoewel je geneigd bent aan het einde van het jaar je aan allerlei beschouwingen over tegeven, wil ik me ditmaal hiervan onthou den en mij beperken tot het uiten van een aantal wensen, die u en onze Club betreffen. Ik hoop dat ons le elftal het hoofdklasseschap op overtuigende wijze zal weten te behouden en onze leden daadwerkelijk hiertoe zullen bijdragen door de wedstrijden in grote getale op een stimulerende wijze bij te wonen. Ik hoop dat al onze spelende leden met het grootste plezier en succes hun sport zullen kunnen beoefenen. Ik hoop dat onze Sociëteit het middelpunt van ons verenigingsleven zal blijven. Ik hoop dat vele leden zich geroepen zullen voelen om met hun daadwerkelijke steun een bijdrage te leveren. Ik hoop dat de werkzaamheden van onze toto- en lotto-commissie met nog groter succes bekroond zullen worden. Ik hoop dat onze Penningmeester eindelijk eens een zorgeloos jaar tegemoet kan zien. Ik hoop dat op Nieuwjaarsdag ons clubhuis een algemeen ontmoetingspunt mag zijn voor het bijwonen van een van onze hoogtepunten; de traditionele wensen van Thomasvafir en Pieternel. Ten slotte wens ik al onze leden en hun gezinnen prettige Kerstdagen en heel veel geluk in het Nieuwe jaar toe Dio Hermens VAN DE VELDEN De competitiewordt in een razend tempo afgewikkeld. De meeste teams hebben de helft van de competitie er al op zitten. Het eerste staat met 12-11 negende. De laatste wedstrijd van de eerste helft van de competitie tegen UVS moet gewonnen kunnen worden, waarna we weer met frisse moed aan de tweede helft beginnen. Het tweede wordt winterkampioen, met 12-17, houden we Dosi 12-16 en Blauw Wit en Volendam, beiden 11-14, voorlopig op ruime afstand. Het derde staat met 11-9 moeilijk. Ajax 11-8, Het Gooi 11-8 en SEC 11-7, staan nog onder ons. Overigens staan we relatief maar 4 punten achter op het bovenstaande Hilversum. Ook het vierde wordt winterkampioen, echter na de nederlaag tegen NEA niet meer ongeslagen. Wij hebben 11-18, Blauw Wit 10-12, Aalsmeer en NEA 11-12. Het vijfde -staat met 10-12 vijfde, zeker niet kansloos, want het bovenstaande Rombout, dat 7-14 heeft Dit is de Schakel die komt hinden, De oude club aan d'oude vrinden.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1