m u -12- Op onze A en B pupillen komen wij gaarne in de volgende Schakel terug, al is er alle reden tot optimisme, alleen al door het enthousiasme van de leiders van de B pupillen. Op het gebied van de ontspanning hebben wij'sinds kort (zoals ik het noem) de P, P. C, JR. een aantal A junioren die kennelijk met veel plezier en met in het begin een kleine aan wijzing van de P. P. C. SR. discoavonden organiseren. Daarbij wordt een oorverdovend geluid geproduceerd (voor mij te veel), maar wat gezien de opkomst bijzonder in trek is bij onze Jeugd. Over het resultaat van de pupillen quiz kunt u elders in dit blad lezen. De Kienmiddag is zoals altijd, als je over tradities spreekt wederom een groot sukses geworden. Daarbij de aantekening dat wij het Bestuur en onze milde gevers van de prach tige prijzen, bijzonder dankbaar zijn. Rest mij als sluitstuk van deze overpeinzing namens de gehele Jeugdkommissie een ieder die op wintersportvakantie is of gaat een prettige vakantie toe te wensen. Op hen die thuis blijven doe ik gaarne een beroep dat indien wij moeten voetballen u ons zal steunen. Wij wensen allen die ons in welke vorm dan ook hebben gesteund voor, en in het belang van onze AFC jeugd, prettige Kerstdagen en een voorspoedig en sportief 1976. DE EERSTE A PUPILLEN QUIZ INDE AFC GESCHIEDENIS OP ZATERDAGMIDDAG 15 NOVEMBER 1975 Deze voor het eerst georganiseerde quiz voor onze A pupillen is een niet te verwachten succes geworden en met zo'n omvang dat de j. c. zich gaat afvragen of wij de bekende kienmiddag moeten blijven handhaven, temeer daar in deze quiz de voor onze pupillen onontbeerlijke spelregels waren opgenomen. De verdere vragen hadden ook grotendeels met voetbal te maken, uitgezonderd de teken ronde die het nodige boeh en bah geroep tot gevolg had, daar er een elftal het niet met de puntenverdeling van onze gast van de middag Theo Husers eens kon zijn. Toch is het aardig, hoe bekend onze oud le elftal speler is bij de jeugd ondanks dat hij nu bij de F. C. Amsterdam speelt. F. C. Amsterdanq niet te verwarren met het automa tisch antwoordapparaat over de afgelastingen: "U spreekt met A. F. C. Amsterdam", De J„ C. brengt dan ook gaarne en met veel plezier zijn welgemeende dank aan de P. P. C. JUNIOR over te weten de heren Eddy Swaab, René Haringsma, Hans Hulst, Benno Leeser, Michael Kinsbergen en Hans Bierman voor deze zeer goed georganiseerde middag, waarbij zelfs de geluidsinstallatie niet vergeten was. De jury, bestaande uit onze weiombekende trainer Gé van Dijk, onze le elftal speler Henny Kottman die ter elfder ure moest invallen voor de in het buitenland verblijvende Kees Gehring en ondergetekende als voorzitter van de jury, hebben zelf heel veel plezier beleefd aan deze middag. De pret was groot bij de voorbereidingen en het opstellen van de vragen. Het is toch geweldig om met zo'n stel jongens met dat enthousiasme en met de goede gastheer Hans Bierman dit te kunnen doen. Last but not least was de bekende Mieke (Marja) present voor het bijhouden van het score bord, we zijn haar (en een klein beetje Eddy) in het bijzonder dankbaar om als outsider je zaterdagmiddag op te offeren. De organisatoren waren haar dan ook niet vergeten en mij was het voorrecht gegund om met bloemen en de bekende kus onze dank te tonen. De spanning voor de eerste plaats is een nek aan nek race gebleven tot aan het einde toe tussen de Al en A3 o, 1. v. de heren Tromp en de Boer. Dat uiteindelijk de A4 o. 1, v. de heer H. Dukker de eerste plaats in de wacht wist te slepen, heeft een ieder verrast. Bravo, mannen, proficiat!! De tweede plaats was na een extra ronde tussen de Al en A3 beslist in het voordeel van de Al, de A3 eindigde na lang aan de top gestaan te hebben toch nog op de derde plaats. De A7 behaalde de vierde plaats, de A8 werd vijfde en de A9 eindigde op de zesde plaats. De A6 pakte de zevende plaats op de ranglijst terwij' de A2 en A5 de achtste en negende plaats zeer broederlijk deelden, zoals bekend voor AFC begrippen. Het spel is uiteinde lijk belangrijker dan de knikkers. Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor de heren Martin en Frank achter de bar, zij zorgden op tijd voor de hoognodige verfrissing en geven graag hun medewerking aan dit soort jeugdevenementen in onze achterzaal. Heren, hartelijk dank en graag tot de volgende keer als wij in februari iets dergelijks voor de B en C junioren gaan organiseren. Het komende grote gebeuren is de kienmiddag op zaterdag 13 december voor A en B pupillen Wij verwachten zo'n groot aantal pupillen dat de j. c. besloten heeft de C junioren dit jaar helaas van deelname te moeten uitsluiten. Maar, jullie zijn en worden zeker niet vergeten. S 1 A 1 2 3 A E P S IV A P A A b: A R U II Pl R 14 11 a: ic Jt 14 10 A JE 12 12 12 JU 13 1 O

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 12