-11- Appie Naar ik meen profiteert nu het elfde van zijn capaciteiten. Appie de Jong voetbalt nu VIJFTIG jaar. Of hij het altijd in A. F. C. heeft gedaan weet ik niet. Wel weet ik, dat hij in de veertiger-vijftiger jaren een legendarische vleugel vormde met Henny Weverink, Tussen haakjes. Is die nog geen ridder? U merkt het. Ik spreek van zo lang geleden, dat je met je binnenspeler nog een vleugel vormde?, Niet alleen op het groene veld houdt Appie vol. Ook op het gravel van de tennisbanen is hij moeilijk te kloppen. Ik wed, dat als hij zich echt kwaad zou maken, hij nog gemakkelijk in het Maccabiade-team zou kunnen mee doen. Appie, ik weet niet wat ik je wensen moet. Ik hou het maar op "volhouden". Liefhebbers De planten op het clubhuis dienen goed te worden verzorgd. Wie zou dat tegen willen houden? Wanneer dit karwei wordt uitbesteed komt het ons op enige rooien te staan. Is er onder ons een heer of dame, met grote liefhebberij in dit gedeelte van onze natuur, die deze verzorging op zich wil nemen? Gaarne overleggen met onze mannen Martin en Frank. Jan T jailing BALLEN Er werd nog niet met één van de geschonken ballen gescoord. Onze dank aan de goede gevers mevrouw Gré Swart, Henk Kappelhoff, de heer Honsdrecht, Frans Spoel en Donald Speelman is er niet minder om. De ballen zijn toch echt goed. Hopelijk wordt as. zondag met de door Dick van der Klauw geschonken bal de eerste thuisoverwinning van dit seizoen behaald. We rekenen er eigenlijk een beetje op. Ook in de lagere teams worden al ballen aangeboden. Frans Bogaers, 59 en still going strong in zaterdag drie, schonk zijn team een bal. Helaas moest de scheidsrechter deze echter afkeuren, want het was een viertje. Frans jr. profiteerde en Frans sr. maakte het goed met een fraai doelpunt. Volgende keer beter. KOPY Kopy voor de volgende schakel gaarne vóór 29 januari inleveren bij Frank Reddering. Stuurt u hem alleen kopy en geen adreswijzingen e. d. Deze moeten naar de 2e secretaris J. L, Bonnet, Nedersticht 65 gestuurd worden. JEUGD OVERPEINZING 1975 Nu we aan het einde van 1975 komen, wordt er van je verwacht op het afgelopen jaar terug te zien. Dat kan zonder problemen als het seizoen in gunstige zin is verlopen. Het gaat moeilijker worden als de resultaten minder zijn dan men redelijkerwijs mag verwachten. Althans niet zoals we gewend zijn van onze Jeugd, je gaat dan zoeken naar een mogelijke oorzaak. De konklusie luidt zoals altijd dat er een aantal faktoren aanwe zig zijn die één en ander beïnvloeden, we moeten dan ook maar niet gaan definiëren. Regeren, vooruit zien is van het meest essentiële belang voor onze Jeugdkommissie. De Jeugdkommissie heeft dan ook naar hun mening de eerste stap ondernomen door het wijzigen van het trainingsschema, waarbij onze BI junioren de meest gedupeerde groep is, op vijf jongens na trainen zij maar één maal per week. Beslist een zware opgave voor de BI, wij zijn daar ook van overtuigd, maar met de juiste instelling komen jullie er goed door heen. Onze problemen zitten meer in de groep van de A pupillen die volgend seizoen overgaan naar de C junioren. Het aanpassen van 2 x 30 minuten in plaats van 2 x 20 minuten is kennelijk te zwaar. Voor ons gevoel is dit één van de faktoren van de tegenvallende resul taten. Zie onze C2; technisch aardige spelers, maar mentaal en fysiek te licht. De Cl doet het buiten alle verwachtingen in zeer redelijk, maar we mogen niet vergeten dat zij op zaterdag o. 1. v. de heer Plemper een extra training krijgen. Deze jongens trainen drie maal in de week, een zware belasting. Dat is dan ook mede de reden dat wij er toe zijn overgegaan om de Al pupillen, die volgend jaar C junior worden, nu al twee maal per week laten trainen, om zo de aansluiting te vinden. Onze leiders, trainers en j. c. leden zetten zich volledig in om het hoogst mogelijke te bereiken. Of ook al onze junioren zich voor 100% inzetten is voor mij soms een groot vraagteken. Want velen die toch uiteindelijk uitverkoren zijn om bij de selektie te mogen trainen laten nog wel eens verstek gaan. Wij tekenen hier wel bij aan dat huiswerk van school voor gaat. (Maar lees wel: huiswerk van school). Kom aan jongens, lichamelijke inspanning is gezond en bevordert de werklust, dat telt voor onze gehele jeugd. Onze Al junioren o. 1. v. Gé van Dijk en Karei Baarschers spelen voor het eerst na 12 jaar weer in de Interregionale Kompetitie en draaien goed mee. Wij zien met vertrouwen het

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 11