beginnen bij de prilste jeugd, zullen moeten opleiden om op voetbalgebied bij te blijven. Een har monische opbouw is daartoe een vereiste. Onze overige senioren-elftallen nemen in deze beginfase, op een enkele uitzondering na, redelijke plaatsen in op de ranglijst, terwijl de Zaterdag-elftallen bijzonder goed draaien. De Al-junioren, voor het eerst sedert jaren in de Regionale competitie, tonen zich aldaar vol waardige mededingers en er is geen enkele reden om in dit gezelschap niet hoog te eindigen. Voor wat betreft onze verdere jeugd wil ik gaarne verwijzen naar de bijdrage van de Jeugd-Com- missie. Hoewel de successen tot op heden niet opvallend zijn, verwachten wij een verbetering naarmate het seizoen vordert. Het verheugt ons, dat in onze Jeugd-Commissie een aantal man nen werken, die met veel enthousiasme en kennis van zaken al het mogelijke doen om onze jeugd zo goed mogelijk te begeleiden en ik ben ervan overtuigd, dat zij gezamelijk met onze trainers en begeleiders het uiterste zullen doen, om ook hier optimale resultaten te behalen, SCHEIDSRECHTERS Herhaaldelijk bereiken ons klachten van de Heren Scheidsrechters, dat de ontvangst bij AFC te wensen over laat. Enige tijd geleden hebben wij getracht deze aangelegenheid centraal op te lossen, doch en dat moet ook gezegd worden mede door de geringe medewerking van de scheidsrechters zelf, is deze poging mislukt. Het behoeft geen betoog, dat wij deze Heren, die toch hun tijd beschikbaar stellen om ons te laten voetballen, op een hoffelijke wijze tegemoet behoren te treden. Ik doe een dringend beroep op de leiders, begeleiders en aanvoerders van al onze elftallen om de Heren scheidsrechters op een wijze te ontvangen, zoals een goed gastheer betaamt. TOTO-LOTTO De belangstelling voor de toto-lotto dringt te verflauwen. AFC-ers, u merkt hoe belangrijk deze bron van inkomsten voor onze club is. Speelt daarom zoveel mogelijk mee en tracht hiervoor belangstelling te wekken in de kringen waarin u verkeert. D^o jjermans IN MEMORIAM Op 21 bktober jl, overleed onze trouwe supporter de heer C. G. Weverink, aan de gevolgen van een val van de trap in ons clubhuis, de zaterdag ervoor. Menig AFC-er zal zich de heer Weve rink herinneren als een vooral de laatste jaren trouw bezoeker van onze wedstrijden. En menig een zal een praatje met hem hebben gemaakt. Hij was een vriendelijk causeur. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie de sterkte om dit zo grote verlies te kunnen dragen. BAR-TALK Gestaakt Een der laatste wedstrijden van ons tweede Zattenelftal werd na een halfuurtje door de scheids rechter gestaakt. Wat was er geschied? Onze onverslijtbare spits Daan Perton meende een be paalde overtreding niet te hebben begaan en wees de scheidsrechter daarop. Deze vroeg daarop onmiddellijk naar Daans naam, teneinde hem in het bekende boekje te noteren."D. Perton", ant woordde Daan naar waarheid. "Perton en niet per kilo", verduidelijkte hij nog. Waarop onze roodzwarte medestrijder de kleedkamer moest opzoeken. Elbert Tak overkwam even later hetzelfde. Ook hij zou worden genoteerd na een ongetwijfeld corrigerende opmerking zijnerzijds. Want zo zei de scheidsrechter: Ik kom hier om voor mijn genoegen te fluiten. Elbert: Ik heb al 25 jaar voor mijn genoegen in de KNVB gevoetbald, Ongetwijfeld, deed de toevoeging KNVB de gal bij onze referee overlopen en ook Elbert moest het toneel van de strijd verlaten. Toen daarop onze captain vroeg wat er eigenlijk aan de hand was werd de wedstrijd gestaakt. Vreemde zaak, dat zeker, maar toch moeten we er ons vooral in de lagere regionen van bewust zijn, dat we de goede zwarte mannen niet in het harnas jagen. Er zijn er maar weinig, die ook in genoemde klassen willen fluiten. Ze mogen niet stuk. Voorzichtigheid derhalve. Vissen "Zeg vriend, je hebt je trui bij mij op de boot lagen liggen. Het hele schip stonk. Ik heb de trui onmiddellijk naar de stomerij laten brengen". "Jij zal ongetwijfeld een goede stomerij hebben". Vervolg pagina 7

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 2