c i5e Jaargang 29 september 1975 No. 8 edacties F. Reddering Oud Ehrenstein 4 A'dam. tel. 420053 BEGIN Bit is hem dan, de eerste Schakel/Bulletin-combinatie. We noemen hem schakel en vergeten de ..aam Bulletin, hoewel we wel de telling van het Bulletin aanhouden. Het is natuurlijk wennen, voor u, die iedere week een Schakel in de bus vindt, die in wezen een uitgebreid bulletin is, voor ons, die de redactie vormen en nog zoekende zijn naar een formule om zo optimaal mogelijk te informeren over het wel en wee van onze club. Wij kunnen dit niet alleen en hebben daarbij uw alp nodig, want de Schakel blijft en is voor en door de leden. Vooral doen wij een beroep op de medewerkers van de oude Schakel, die wij binnenkort ook nog graag persoonlijk willen benaderen, om hun bijdrage te blijven leveren. De volgende uitgebreide Schakel zal 8 november uitkomen, ''opy gaarne voor 30 oktober bij de redactie, voorlopig bestaande uit Frank Reddering en Jack Redactie /an Gelder, inleveren. NLEIDING o waardige wijze hebben wij afscheid genomen van de oude Schakel en de nieuwe bij u geïntro- lUceerd, k kan mij echter uw verbazing voorstellen nu u het ons zo bekende omslag van ons clubblad weer n uw brievenbus heeft aangetroffen. Om technische redenen gaan wij hier nog enkele weken mee 'oor, waarna de geheel in het nieuwe kleed gestoken Schakel u toegezonden zal worden. vorens deze korte inleiding te besluiten wil ik Otto van Rijn en Bep Bonnet, die zich net enkele anderen op een bijzondere wijze hebben ingespannen om deze nieuwe Schakel tot tand te brengen van harte bedanken. 'evens wil ik dank zeggen aan de dames die zich in deze overgangsperiode beschikbaar stelden >m op Woensdagmiddag de bulletins verzendklaar te maken en bovendien ook nog al onze bekers gepoetst hebben, die thans weer glanzend in onze prijzenkast staan. Tenslotte hoop ik van harte dat deze nieuwe Schakel een succes zal worden en in alle opzichten Dio Hermens aan onze verwachtingen zal voldoen AFC-VUC A, s. zondag de wedstrijd tegen het Haagse VUC, welke ploeg met 6 uit 4 op de gedeelde tweede plaats staat. Winnen betekent een plaats dichtbij de top. Na de fraaie zege op RVC mogen we icht optimistisch zijn. Hopelijk zullen we zo volledig mogelijk in het veld komen. Dit is echter Twijfelachtig, omdat Frans van de Bor en Henk Bijlsma deze week voor de strafcommissie moeten verschijnen en dus de kans lopen geschorst te worden. Bovendien is Ernst Seunke gebles seerd, zodat ook zijn meespelen dubieus is. Daartegenover staat het weer volledig ter beschik- cing van Edwin Geluk. ^.an de bal zal het in ieder geval niet liggen, want die wordt aangeboden door onze ere-voorzitter lenk Kappelhof, die voor zijn vertrek met vakantie graag nog een overwinning wil zien, )e aftrap zal waarschijnlijk n iet door een van de twee spitsen, maar door Jan Blaaser, maker an het lied "Mokum wat maak je me nou" met de voor ons zo sympathiek klinkende openings- 'au ZÏS:i&'é Ï&V'■i'v Dit is de Schakel die komt hinden, De oude club aan d'oude vrinden.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1