Sleteima S,etu-ice VLEKAVIA zijn. Op het gravel sta je op het zelfde MerKWaardig moment met lege handen. Scoor je zelf niet, dan scoort je tegenstander En da wpflnnn heb je liever niet, zodat je al bij de eerste VCI lUUp bal een beroep doet op het instinct dat al zo oud is als de mens zelf: het eerge voel. Ikke ben beter dan jij en je racket wordt een knots. «MM1 v/h JAN SUURBEEK Plus een jeugdteam, en dat mag men zeker niet vergeten, dat nog elk seizoen tot het beste van het district Amsterdam behoort, (Wie de jeugd heeft etc.). Heeft ooit de cricket- of honkbalafde ling de kurk voornoemd, behoudens het geëigende gebruik, moeten hanteren. Toegegeven, de vergelijking gaat een weinig mank (aantal wedstrijden) maar dient slechts als voorbeeld hoe gezond en sterk de jongste dochter is. Wat is de bijzondere aantrekkingskracht van tennis voor voetballers? Balgevoeligheid, de in dividuele krachtmeting of de mogelijk heid om ook eens tegen iets anders aan te kijken dan behaarde kuiten en vier kante borstkassen? Deze drie; maar wel in genoemde volgorde, dacht ik. zijn hoofd halen om op baan 2 het aller laatste standje te brengen; toch glinstert menig manneoog bij het opwaaien van een hups rokje, bij het zien van dat vro lijke kanten broekje. In dit verband moet je volstaan met een paar regels, anders krijg je ruzie met de redacteur. Je zou nog voort kun nen borduren over de karaktereigen schappen van de spelers, die zowel op het gras als op het gravel onveranderd blijven. De volhouders, die nooit van opgeven weten; de krachtmensen, de jongens die direct resultaat willen zien en de fantasie-rijken, die altijd even slim willen zijn. Materiaal voor een proefschrift. A.T.C., nóg een nietig clubje, dat ae banden echter fijn strak houdt en dat ons veel, veel meer vreugde heelt be schoren dan leed. Mede dankzij een on veranderd bestuur en een beter bewijs dat het niet beter kan, is er niet. Charlie Voetbal en tennis, twee verschillende spelsoorten met als enige overeenkomst de bal. Bij voetbal gemakkelijker te ra ken dan bij tennis maar om het allebei goed te doen, heb je het onontbeerlijke gevoel nodig. Raak je de bal op het gras niet of nauwelijks, dan is er meestentijds niets aan de knikker of je moet doelman Administrateur: K. J. Swart Amstelveenseweg 300 Amsterdam-1007 tel. 020-724587 Redacteur: Rien Bal Niagara 37 Amstelveen tel. 020-457355 Het derde aspect sluit hierbij aan, het voortbestaan. Uiteraard gestileerd tot op de dag van vandaag. Men zal het niet in Het seizoen 1974/'75 heeft voor ons eerste elftal wel een uiterst merkwaardig verloop gehad. Ik heb de 28 wedstrijden (26 competitiewedstrijden en 2 beslis singswedstrijden) in vier perioden van wedstrijden ingedeeld. En dan komt men op de volgende cijfers: le periode 2e periode 3e periode 4e periode 28 8 10 10 26 37-32 Af: le periode 7 1 6 2 7-17 2e t/m 4e periode 21 7 10 4 24 30-15 55 3-13!!! 2 [—124-4 7 4 2 1 10 9-4 7 4 2 6 8-7 7 2 4 1 8 13-4 1616 U Jan Pieterszoon Coen sticht Bata via. Voor zijn verdiensten schenKt Holland hem "VLEK". Sinds 1550 gestookt volgens hetzelfde oude recept. Een zeer voordelige merkjenever. Scoringslijst In zeven wedstrijden maakte A.F.C. 27 doelpunten 2 X 6, 2 X 4, j x 3 en 2 x 2 dat is een gemiddelde van Kopij inleveren voor 15 september a.s. bij M. K. Bal, Niagara 37, Amstelveen, tel. 457355. ongeveer vier en in een en twintig wedstrijden 10 doelpunten 10 X 1 en 11 x 0 en dat is een gemiddelde van ongeveer een half Maar de tegen standers lieten zich ook niet onbetuigd, in acht wedstrijden werden 22 doelpun ten tegen ons gescoord 6 X 3 en i X 2 en in twintig wedstrijden wer den in totaal 10 doelpunten tegen ons gemaakt 10 X 1 en 10 X 0! Onze beste schutters waren Burke 15 doelpunten in 6 wedstrijden Bollen (9), Gehring (5) en Disselkoen (3). Onberekenbaar In de verslagen wordt A.F.C. dikwijls onberekenbaar" genoemd niemand durft in een voorbeschouwing te schrij ven, wat A.F.Z. zondag zal gaan doen. Dat klopt, tegen de zeven clubs met de beste eindstand behaalde A.F.C. 13 pun ten (score 19-20), tegen de zes clubs met de slechtste eindstand 10 punten (score 11-11) en in de twee beslissingswedstrij den 3 punten score: 7-1! Een merkwaardig seizoen, mogen wij wel zeggen. Karei Swart ANNO 1550 MtW PRINSENSTRAAT 25 - AMSTERDAM-C. TELEFOON 6 54 04-24 72 72 SCHRIJFMACHINES ADLER - OLYMPIA - HERMES telmachines ADDO-X - WALTHER - FACIT 8

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 8