Sletetma S&catce Mixed Pickles Bij het „afscheid" van Gré Swart v/h JAN SUURBEEK (vervolg) Nu weet ik wel, dat je bij een tournooi anders telt verliezersronden en winnaarsronden dan bij een competitie. Maar het moet toch niet té gek worden: winnen is winnen en verliezen is verliezen. Ik geef u nu de stand van de nrs. 12 tot en met 16 in het eindklassement en hun resultaten: 12. Ensch. Boys 6 - 2 4 2 2— 7 (1) 13. A.F.C. 6 2 2 2 6 6—5 14. L.O.N.G.A. 6 1 2 3 4 6—11 15. B.V.V. 6 2 2 2 6 8— 3 16. Wilhelmina 6 1 2 3 4 310 Inmiddels hebben onze „Tukkers" een enquête gehouden bij de deelnemende clubs. A.F.C. heeft voorgesteld, het gehele tournooi in twee „poules" te houden teneinde de clubs, die de eerste dag hebben verloren een kans te geven om alsnog op een hoge plaats te eindigen. Volgens ons bestuur is het bezwaar van het huidige systeem in het Twentse Ros- tournooi, dat na de eerste dag in de verliezersronde de animo volledig verdwijnt omdat de spelers weinig zin hebben „all out" te gaan voor een 9de tot en met 14e plaats. Met alle respect voor het voortreffelijke „Twentse Ros"-tournooi: gaarne een paar „correcties", want aan de bovenstaande berekeningen er is wel ergens een „dispariteit". ge ziet het J. W. Geen namen verder van al diegenen, die de Schakel leesbaar maakten. Ook geen namen van de administrateurs van het blad helemaal geen leuke baan, maar door het goed functioneren bij hen was de Schakel op tijd. Wél namen van hen, die de leiding hadden op de druk kerijen. Ik denk aan de Drukkerij N.V. 't Koggeschip met eerst Toon van Seventer, die de Schakel eigenlijk op genereuze wijze van start liet gaan als directeur en daarna Martin van Trigt. Na de oorlog Drukkerij Meijer Ka naalstraat 132, voor de hoofdredacteuren geen adres, maar een begrip met eerst de heer Meijer Senior als directeur en daarna zijn zoon Jan voor mij nog altijd Jo Meijer. De A.F.C.-Schakel heeft aan haar doel beantwoord ja, ik durf dat toch echt wel te schrijven. En nu krijgen wij de „mariage a raison" van Schakel en Bul letin. Ik heb meer „verstandshuwelijken" zien slagen en ik hoop dat deze combi natie ook een succes wordt. Deze hoop is gebaseerd op het grondig voorberei dende werk, dat aan de „fusie" tussen Bulletin en Schakel besteed is en aan het feit, dat nu Rien Bal door zijn drukke nieuwe werkkring geen tijd meer heeft, Frank Reddering hoofdredacteur zal zijn. Maar voor mij en vele anderen is het met onze Schakel nu toch wel afgelopen. Good bye, Schakel je hebt toch veel voor ons betekend. Jo Wijnand Nu ja, een afscheid is het eigenlijk niet. Onze in geheel A.F.C. bekende Gré Swart heeft precies 10 jaar gezorgd voor het correct en op tijd uitkomen van het A.F.C.-Bulletin. Eigenlijk een gigantisch werk om daar ongeveer 40 maal per jaar voor te zorgen in een uitgave van ruim 1200 exemplaren. Een grandioos succes voor haar. Het was dus een uitstekende gedachte van het A.F.C.-bestuur om haar in intieme kring te huldigen. Dat is dan 10 september gebeurd op Goed Genoeg. Bijeen waren gekomen een 20-tal „in siders" t.w. 7 bestuursleden waarvan 5 met dames, 6 ereleden en Gré Swart met haar man, onze populaire Karei Swart. Deze septembermaand munt uit door feesten in de A.F.C.-familiekring. Eerst de 75ste verjaardag van Dick Bessem PRINSENSTRAAT 25 - AMSTERDAM-C. TELEFOON 6 54 04-24 72 72 SCHRIJFMACHINES ADLER - OLYMPIA - HERMES TELMACHINES ADDO-X - WALTHER - FACIT (onze oud-voorzitter en secretaris en oud-directeur van het stadion), de 70ste verjaardag van Lenie de Waal (een emi nente A.F.C.-supportster met haar man Siem) en nu het „afscheid" van Gré Swart. Gezondheid noopt haar het bulle- tinwerk te beëindigen, al helpt ze met andere A.F.C.-dames tot einde dezer maand kranig mee om ieder op tijd te oriënteren voor de volgende zondag. Het was ook voor de ere-leden na de een jarige „koele" periode hoogst aangenaam op zulk een prettige wijze bij elkaar te zijn. Zo is het altijd geweest, zo is het weer en zo moet het blijven in het be lang van de club. Voorzitter Dio Hermens huldigde op zijn langzamerhand bekende manier Gré en belichtte bijzonder wat Gré voor ons heeft gedaan en dat feitelijk niet in geld is uit te drukken. Zijn kernachtige woor den liet hij namens A.F.C. vergezeld gaan van een bloemstuk met aanhangend een enveloppe met inhoud. Dit cadeau zal wel nuttig gebruikt worden tijdens hun verblijf van drie maanden bij hun kinderen in Spanje. Echtgenoot Karei Swart kon niet na laten ook zijn vrouw toe te spreken; dat was toch een aardig stuntje. Vervolgens nam onze vice-voorzitter Jan van Dijk het woord, omdat juist hij met Fred van Soomeren zo enorm veel te maken heeft gehad met het uitkomen van het bulletin en het leveren van gegevens voor Gré. Och, al die bulletins worden bijna als iets vanzelfsprekends beschouwd, doch zo is het niet. De nestor van ons gezelschap, Arie Waayer onze beroemde voorzitter van de zilveren ploeg, deed op zijn bekende geestige wijze ook een duit in het zakje. Toen kregen we de toch wel enigszins emotionele Gré aan het woord om te be danken voor de huldiging en het cadeau. 6

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 6