A.F.C. 1 tegen de Gouden Ballen Jeugdzaal voetbal Met het jaardiner nog vers in de be nen van de meeste spelers en begenadigd door een vriendelijk zonnetje, namen de „oude corypheeën" van 1961 het op te gen de huidige selectie. Direkt na de aftrap door ere-voorzit- ter Henk Kappelhoff met een echte gou den bal (waar is die overigens gebleven) begon het huidige eerste met een aantal vloeiende aanvallen op het bastion van Hubert Briedé. Rob Duis, die voor het eerst als verdienstelijk lid speelde, zag de bui hangen en liet zich na vier minuten en vierendertig seconden vervangen door Jos Kemna. Of ging het hier wellicht om een tactische zet van coach Gé van Dijk. In ieder geval belette het John Burke niet om 10 te scoren. Aan de andere kant lukte het Wim Bouwhuis en Henk van Dam minder omdat zij net iets in snelheid te kort kwamen voor de slim me passes van Paul Meyer. Het inbren gen van Co Onsman bracht hier verbete ring in. Co wist samen met Jos enkele malen gevaar te stichten in de A.F.C.- defensie. De „Gouden Ballen"-verdediging met Nico van Til aan het hoofd bleek bijna nog even hecht te zijn als veertien jaar geleden, maar toch wist Jean Bollen met hulp van Hubert 20 te maken. Na de rust begon de mentale begelei ding van leider Cor Kerker en non- playing captain Henne Boskamp vruch ten af te werpen. Nol Kuikens keepte voortreffelijk, terwijl Jos Lonnee, Rokus Hogendoorn en Ernst Huisman hun di- rekte tegenstanders goed van de bal wis ten te houden. Frits Rohrig was weer de getructe buitenspeler en werd vaak goed aangespeeld door middenvelders Jaap Draisma, Elbert Tak en Rob Brouwer. Omdat het huidige eerste verder ook niet wenste te scoren Frans van de Bor schoot prachtig op de lat was het niet verwonderlijk dat Jos Kemna kon tegen- scoren na een zeer vloeiende aanval. A.F.C. '75 probeerde het nog wel, maar leek te zeer geïmponeerd door het feit dat zij bijna tegen de volledige elftal commissie stonden. Toch wonnen zij, waarbij het de talrijke toeschouwers ver wonderde dat scheidsrechter Sal van Gelder niet de verwachte strafschop gaf aan de vlak voor tijd weer ingekomen Rob Duis. Opvallend was verder nog het fraaie vlagwerk, in de geest van de wedstrijd, verzorgd door Menno Scheep stra en Martin Duinker, het fraaie val werk van Edwin Geluk en het feit dat de verzorgers Ton van der Valk voor de „Ballen" niet het veld in hoefden. Dat het na een wedstrijd nog steeds gezellig is op Goed Genoeg konden die „Gouwen Ouwen", die een tijd niet ge weest waren, weer beamen, want de in stuif na afloop was druk bezocht en niet te snel afgelopen. F. R. Op de zaterdagen 21 en 28 december en 4 januari vond in de oude R.A.I. het zaalvoetbaltournooi voor de A.F.C.- jeugd plaats als eerste onderdeel van de viering van onze tachtigste verjaardag. Met een hartverwarmend enthousias me werd er al de drie ochtenden door zo'n 160 jeugdspelers gespeeld om een zo goed mogelijke klassering. De jongens waren willekeurig ingedeeld, dwars door alle leeftijdsgroepen heen. Elk team be stond dan ook uit B-pupillen, A-pupillen en C-junioren, zodat men zich letterlijk en figuurlijk aan elkaar kon optrekken! Vier scheidsrechters, hartelijk dank Je roen, Edwin, Henk en René, trachten met wisselend succes alles op tijd en vol gens de regels te laten verlopen. Al gauw bleek, dat er bij zaalvoetbalwedstrijden spelregels nodig zijn, die men bij het veldvoetbal minder nodig heeft, zoals een vrije trap toekennen wanneer de bal het plafond raakt, het onderbreken van het spel, wanneer een omhoog geknalde bal in het geheel niet meer op aarde te rugkeert en ingooien laten overnemen indien ze „uit de nek" gegooid zijn. De hoofdzaak bij zaalvoetbal bleek evenwel hetzelfde als bij veldvoetbal nl. het maken van meer doelpunten dan de tegenpartij! Nadat de 16 ploegen op de eerste 2 speeldagen een competitie hadden afge werkt in 4 poules, werd er op de laatste dag tussen de 4 poule-winnaars de be slissende strijd geleverd. In een adembe nemende finalepartij tussen de teams Rooth en Walker, bleken de Walker boys uiteindelijk iets sterker in het straf schoppen nemen dan de Rootherianen. Na de normale speeltijd was de eind stand 11 en door het iets beter ne men van gemelde penalties werden Mar co Visser, Frank Denker, Frans Stevens, les Monas, Ruud v. Hemessen, Jerry De- nis, Marcel v. d. Tak, Mathijs Werner en Mare de Swaan-Arons de eerste zaal voetbalkampioenen in de geschiedenis van A.F.C. Zij mochten dan ook uit handen van voorzitter Hermens de vaan tjes in ontvangst nemen. Vaantjes, die er ook voor alle andere deelnemers wa ren, maar die kregen ze uit iets minder belangrijke, maar even liefdevolle, han den! Veel dank voor dit zeer geslaagde evenement zijn we verschuldigd aan de A.F.C. Jubileumcommissie met aan het hoofd voorzitter Jan van Dijk en terrein commissaris Piet Pas, mijn collega's van de jeugdcommissie, de vele leiders van de teams en niet te vergeten, de vele ouders, die van hun belangstelling heb ben blijk gegeven. De A.F.C. 80 festiviteiten waren op een uiterst geslaagde wijze ingezet! F. D. Knielend van links naar rechts: Jan-Hein Lans, Gé van Dijk, Rob Brouwer, Rob Duis, Henk v. Dam, Nol Kuikens, Paul Meyer, Rokus Hoogendoorn, Hubert Briedé, Jos Lonnée, Jaap Draisma, Wim Bouwhuis, Nico v. Til, Jean Bollen, Dirk Verhaal, Tho mas Rongen, Bas Rachman en Frank Buys. Daarachter: Co Onsman, Ton v. d. Valk, Cor Kerker, Theo v. Emden, Frits Rohrig, Jos Kemna, Henne Boskamp, Henk Kappel hoff, Elbert Tak, Frans v. d. Bor, Ernst Huisman, Edwin Geluk, Ernst Seunke, John Burke, Peter v. d. Valk, Henny Kottman, Wil lem de Ridder, Piet Ouderland, Gerrie Schouwenaar en Kees Gehring. Foto: Nationaal Foto-Persbureau B.V. 6

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 6