Overzicht jeugdtoernooien Welterusten 1 Lotto-Toto Zat-Drie 9 Administrateur: K. J. Swart Amstelveenseweg 300 Amsterdam-1007 tel. 020-724587 Redacteur: Rien Bal Niagara 37 Amstelveen tel. 020-457355 Kopij inleveren 17 maart a.s. bij M. K. Bal, Niagara 37, Amstelveen, tel. 457355. Nee, geachte ouders, dit is geen wens om in te dutten. Zeker niet! Wij vragen U deze woorden te richten op zaterdag avond 29 maart a.s. tegen onze vrienden uit Assen. Juist, U begrijpt het al. Wij, Jeugdcommissieleden van A.F.C., of nee, nog beter, spelers van A.F.C. doen een beroep op Uw gastvrijheid. Zaterdag 29 en zondag 30 maart ho pen wij ons Jubileum-Jeugdtoernooi te spelen. Naast Z.V.V.. H.V.V., Purmer- end, Zeeburgia en A.F.C., komen ook de hunnebed-bezitters van Achilles. In voor gaande jaren mochten onze jeugdspelers twee dagen in een gezellige sfeer bij hen te gast zijn op het Karei Kaufman-toer- nooi. Nu valt echter ons de rol van gast heer en gastvrouw ten deel, of mogen we zeggen U en ons ten deel. Al onze standaardteams, van B-pupil tot en met A-junior zullen deel nemen aan ons tweedaags Jubileum-toernooi. Maar dat betekent ook 100 (jawel honderd!!!) spelertjes en spelers van Achilles. Voor hen zoeken wij uiteraard gastvrije pleeg ouders. Wij zoeken om precies te zijn 100 bedden. Gezien de voorbereiding van dit groot se toernooi durven wij reeds nu een be roep op U te doen. Wij weten, dat het niet tevergeefs zal zijn. Heeft U de mo gelijkheid om slaapgelegenheid te bieden, ZEGT HET ONS!, of SCHRIJF de Se- kretaris van de Jeugdcommisie. Heeft U voorkeur voor een bepaalde leeftijd; geen bezwaar; maar zegt het ons. U helpt Uw club en Uw jeugd door Uw tegenstander een bed te bieden. Wij en zij zijn U er dankbaar voor. Sekretaris Jeugdcommissie, P. Th. Pas Joost Bilhamerstraat 16 Amsterdam Zat. 29 en zon. 30 maart: (le paasdag): A.F.C. 80-jarig Jubileum Toernooi, b-1 pup. t/m A-l Jun. woe. 30 april (Kon.dag): Z.V.V., Zaandam, pup. a-l t/m 8, pup. b-1 t/m 6. Polio-toernooi, Jun. A-l-2, Jun. B-l-2-3, Jun. C-l-2-3. zat. 3 mei: Germaan, Amsterdam, pup. b-1-2. don. 8 mei (hemelv.d.): D.W.S., Amsterdam, pup. a-l t/m 5. Spartaan, Amsterdam, Jun. B-1 C-l. zat. 10 mei: Zeeburgia, Amsterdam, pup. a-l t/m 4. zon. 18 mei (le pinst.d.): Achilles, Assen, Jun. A-l. ma. 19 mei (2e pinkst.d.): Achilles, Assen, Jun. A-l. V.V. Ede, Ede, Jun. A-2. zat. 24 mei: D.W.G., Amsterdam, Jun. A-l. B.F.C., Bussum, Jun. B-1 C-l. Blauw-Wit, Amsterdam, pup. a-l b-1. zon. 25 mei: D.W.G., Amsterdam, Jun. A-l. Z.V.V., Zaandam, Jun. B-1 t/m 4, Jun. C-l-2. zon. 1 juni: Z.V.V., Zaandam, Jun. A-l. zat. 7 juni: Drachten, Drachten, Jun. A-l, Jun. B-1, Jun. C-l. Vrijdag 24 januari jl. bood D.C.G.- voorzitter Feringa zijn toto-commissie bloemen aan, omdat een omzet van een kwart miljoen bereikt was. Een bedrag, waarvan onze toto-ers wel even moesten watertanden. De omzet bij A.F.C. be droeg eind januari ruim honderdvijfen twintigduizend gulden, dus precies de helft van die van D.C.G. Toch kunnen we enigszins tevreden zijn, want de op brengst voor A.F.C. is nu al bijna drie maal die van vorig seizoen. Het kan echter nog beter, dat blijkt. Frans Hau- brich en zijn commissie doen er alles aan. Van u, A.F.C.-ers, wordt slechts verwacht, dat u meedoet en niet vergeet uw formulier in te leveren. Iedere week tot half negen kunt u in het clubhuis te recht. De prijzen zijn aantrekkelijk genoeg en bedenk: A.F.C. wint altijd. Zat-twee is zat-drie geworden, hetgeen voor de meesten van u waarschijnlijk on opgemerkt zal zijn gebleven. Voor de spelers heeft deze omzetting wel de no dige moeilijkheden opgeleverd, vooral op het mentale vlak. Onze clubpsycholoog Dr. Varendonk u weet wel van de musical heeft echter middels een aantal lange gesprek ken de rust kunnen herstellen. Rust die broodnodig was om de suksessenreeks te kunnen voortzetten. De aanpassing aan de nieuwe klasse is echter moeiteloos verlopen, zoals ook de cijfers uitwijzen. De eerste vier wed strijden in de nieuwe omgeving werden overtuigend gewonnen met 61, 3—1, 51 en 60. Vreemd genoeg werden in de reserve tweede klasse nu wordt in de reserve derde klas gespeeld in de eerste vier wedstrijden als zat-twee meer doelpunten, namelijk 23 gescoord. Sco ren blijft het belangrijkste, maar ook wie scoort is van grote importantie. Coach Henk „Hellenio" Hendrix heeft de topscorer namelijk een das in het vooruitzicht gesteld, de zogenaamde top scorers-das. Een psychologische misser van de ergste soort natuurlijk, want het toch al in grote mate aanwezige indivi dualisme is hierdoor nog meer toegeno men. Het best geslaagd in dit spelletje van niet-afgeven zijn Karei de Graaf en Frank Reddering, die ieder twaalf maal scoorden. Deze spelers geven elkaar dan ook nog alleen maar pils. Als goede der de volgt Ger Bogaers met zeven doel punten, terwijl ook Frank Bouman met vier, Jack Kikkert met drie en Henk Dik met twee treffers nog een kans denken te hebben. Dat denkt ook Leopold Klip pers, maar hij scoorde alleen maar in eigen doel en dat telt niet mee, anders is het eind zoek. Omdat buiten mededinging gespeeld wordt, kan geen kampioenschap behaald worden en dat is ronduit jammer, want de geplande grootse festiviteiten gaan nu ieders neus voorbij. Voor dit feest was overigens alles al rond, behalve de financiering. Om die 11

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 11