Begin De competitie rr. f( 1895 Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. 53e Jaargang februari 1973 No. 1 Twee maanden zijn er verstreken sinds de laatste Schakel, tevens de laatste van 1972, uitkwam. Twee maanden, waarin natuurlijk het nodige gebeurd is. Vlak voor de Kerst werkten we nog een com petitieduel tegen DCG af, waarna we al of niet op onze lauweren rustend de feestdagen doorbrachten, alvorens in 1973 opnieuw te beginnen. Natuurlijk is er voor een voetbalvereniging van een „begin" bij de jaarwisseling eigenlijk geen sprake, want de helft van het seizoen zit er dan net op en de kaarten zijn, zoals het heet, geschud (de kaarten zijn bij AFC trouwens altijd geschud). Door het nieuwe jaar met twee over winningen te beginnen, bereikte ons eerste een kansrijke vierde positie op drie punten achter leider SDW, maar het gelijke spel tegen Elinkwijk en voor al de nederlaag tegen De Spartaan ma ken dat de kloof met nog zes wedstrijden te spelen wel erg groot is geworden. We kunnen echter hoog eindigen en gezien het vertoonde spel hebben we daar alle vertrouwen in. Als we het over de jaarwisseling heb ben, denken we natuurlijk onmiddellijk terug aan de Nieuwjaarswens, we moeten eigenlijk zeggen Nieuwjaarsshow. Jo Wij nand schrijft er over in zijn Pickles, het was gewoon ontzettend goed. Achttien dagen later schalde ons club lied voor de tweede maal in 1973 door de achterzaal van onze sociëteit. Zelfs iets luider en duidelijker dan op de nieuwjaarsdag, maar dat is niet verwon- delijk, want een groot aantal „notabelen" van onze vereniging waren bijeen om de achtenzeventigste verjaardag van „The Good Old" te vieren, bij welke gelegen heid Theo van Embden de Nobelprijs kreeg. Januari gaf een bloeiend clubleven te zien, maar daarnaast werd er ook, en dat is een unicum, volop gevoetbald, waar over u hieronder wordt geïnformeerd. In februari is het duidelijk wat min der. 11 Februari werd het gehele ama teurvoetbal afgelast, terwijl 18 februari vanwege de wereldkampioenschappen schaatsen waarom? tot voetbal- loze zondag werd gebombardeerd. In maart staat ons weer een evene ment te wachten. Direkt na het carna valsweekend, organiseert onze PPC om de stemming er in te houden weer een groots feest onder het motto „Old meets young". De PPC rekent en vertrouwt er op dat een groot aantal AFC-ers acte de presence zal geven. Een vertrouwen, dat ons gezien de be langstelling op de laatste feesten, wel gewettigd lijkt. Het eerste mag na de nederlaag tegen De Spartaan definitief kansloos geacht worden voor de titel. Na de twee vrij gemakkelijk tot stand gekomen overwin ningen op Hollandia en CDN en het ge lijke spel tegen Elinkwijk, waarbij we het grandioze keepen van Peter van der Valk nog wel even willen memoreren, hadden we alle hoop door een overwin ning op De Spartaan een vaste plaats in de kopgroep te veroveren. In de eerste helft leek dat ook te lukken, maar jam mer genoeg bleken we ook nu, evenals in de thuiswedstrijden tegen SDW en Elinkwijk, in de slotfase niet bij te kun nen blijven. Technisch zijn we vaak de betere, maar qua inzet blijven wij ge woon achter bij de drie koplopers. Als dit punt nog iets verbeterd kan worden, moeten wij met deze ploeg, die toch zeer goed voetbalt, volgend seizoen hoge ogen kunnen gooien. Wat dit seizoen betreft zullen wij de vierde plaats, die wij nu bezetten, moe ten zien te behouden. Concurrent is DCG, dat met een wedstrijd minder ge speeld, twee punten op ons achter staat. Ook het tweede staat op een duidelijke vierde plaats. Het gaf ons een beetje ge noegdoening voor de nederlaag van het eerste door De Spartaan 2 met 1-0 te verslaan. Jammer was, dat de wedstrijd tegen Ajax 3 met dezelfde cijfers verlo ren ging. De Spartaan 2 gaat in de re serve eerste klasse aan kop met 16—25, gevolgd door Volendam 3 1423, Ajax 3 1521 en AFC 2 1621. Haarlem 3 volgt ons op ruime afstand van vier pun ten. Helemaal onderaan DOS '01 2 met 16—4. Het derde heeft door een aantal ge lijke spelen wat achterstand opgelopen, maar kampioenskansen zijn nog ruim schoots aanwezig, 't Gooi 2 bezet de eerste plaats met 1522. AFC 3 is tweede met 1519, gevolgd door Blauw Wit 2, Hoofddorp 2 en Zwaluwen Voor uit 2, welke ploegen allen 1517 heb ben. O VVO 2 staat laatste met 168. Het vierde leed een paar nederlagen en is afgezakt naar een vijfde plaats.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1973 | | pagina 1