mmmêmmmmmmmmmmm&m. V/an de redakteur 1895 No. 5 Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. Redakteur: W. Adriaansz, Vechtstraat 1 75Amsterdam, tel. 42 63 04 Administrateur: Chr. Schroder, Johan Jongkindstraat 91. Amsterdam, tel. 1527 51 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer, Kanaalstraat 132. Amsterdam, tel. 1807 10 48e Jaargang december 1968/januari 1969 Clubleven December en januari gewoonlijk niet de maanden, waarin het amateur voetbal hoogtijdagen kent door de „ge steldheid" der terreinen hebben wel de gebruikelijke hoogtijdagen geteld, die ons clubleven rijk is. Na kienen en Kerstdiner de nieuw jaarsbijeenkomst, die naar aller mening ditmaal weer eens bijzonder geslaagd mocht heten. Elders in dit nummer ko men wij daar nog even op terug. Maar er is ook en meer dan in an dere jaren - gevoetbald in een periode, die met name voor ons eerste elftal toch wel van veel belang is geweest. Allereerst slaagden onze jongens er in concurrent O VVO geheel in te lopen, weer op 1 punt achterstand te komen en vervol gens de aansluiting weer mede door een misstap van OVVO opnieuw te verkrijgen. Het jaar 1969 daagt ons i.v.m. het jubileum in januari 1970 uit om de hoog- gestelde verwachtingen waar te maken. Bij de aanvang van dit jaar biedt ons uit gangspunt stellig perspectieven. Jaardiner Het meest recente hoogtepunt in ons clubleven is het jaardiner, dat stijlvol verliep onder leiding van tafelpresident Ton Glas; tot zijn hoge ambt geroepen door ziekte van Willy Brusse. Hij maak te een uitstekend debuut. In een lange, maar niettemin uitsteken de redevoering maakte voorzitter Henk Kappelhoff de nobelprijswinnaar bekend: Otto van Rijn! Een verdiende hulde voor een bescheiden werker. Niet minder dan vier oer-AFC-ers werden i.v.m. een vijftig-jarig lidmaat schap tot ridder verklaard: Joop Oost- indië, Maarten van Trigt, Jo Wijnand en Jaap van Nek. Vier mannen met grote verdiensten voor de club. En na 50 lan ge jaren staan met name de beide laatst genoemden nog actief in het volle clubleven! Een Schakel-felicitatie aan nobele Ot to en de vier (kruis-)ridders mag hier zeker terecht vermeld worden. En dus: proficiat, clubmakkers! Jubileum Steeds meer woorden worden er ge wijd aan ons a.s. 75-jarige jubileum. Het komt dan ook steeds dichterbij. Een van de hoogtepunten moet worden de opvoe ring van onze musical, een werkje van geheel eigen bodem. Binnen zeer korte tijd zullen de repetities daarvoor een aanvang nemen. Als Schakel-primeur mag hier voor het eerst de titel worden gebracht. Op 16, 17 (tweemaal) en misschien ook op 18 januari 1970 kunt u getuige zijn van on ze muzikale productie, die tot titel heeft gekregen „Ja, zo ben je". En daarmede kunt u weer alle kanten uit, hetgeen ook uiteraard nog de bedoeling is. Afdakkie Op nieuwjaarsdag kreeg onverwacht de actie „om een afdakkie", ten doel heb bende de gelden te foerneren voor de overkapping van onze tweede tribune, een duw in de goede richting. Eén lied je in de nieuwjaarswens bleek reeds goed voor ruim 1100, „Maar er is nog niet genoeg. Daarom wordt het weer gezegd: En wie zal dat geld betalen? U, want we gaan het halen". Enfin, van onze vrienden Gerard van Poorten en Marcel Koster zult u er nog wel meer van horen. Schakel Het december-nummer van de Schaker (die komt binden de oude club aan de oude vrinden) hebt u gemist. IJ weet, dat uw Schakel elf-maal per jaar uit komt. Gewoonlijk door in de zomer maanden eenmaal verstek te laten gaan. Maar voetbal in december en januari is veelal schaars en daarom hebben wij ditmaal de „overslag" in deze maanden laten vallen. In de hoop, dat aan het einde van dit voetbalseizoen een kam pioenschap van ons eerste stof genoeg geeft om „door te halen". Een kampi oenscompetitie als vervolg zou al aan dacht genoeg verdienen. Nog is het zover niet. Maar laten wij er met zijn allen wel voor blijven werken. Met het jubileum in het vooruitzicht is dat toch wel bepaald de moeite waard! W. Adriaansz

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1