Europa Cup (III) V/an ons heengegaan PLIEGER KEUKENS KEUKEN poolt allen mee, het is voor a.p.c. Sparta uit Rotterdam zorgde er in het toernooi van 1959-60 voor. dat Neder land eindelijk weer eens waardig verte genwoordigd werd in de Europa Cup. Nadat I.F.K. Gothenburg in drie wed strijden door de Spartanen teruggewe zen werd, moesten zij in de kwartfinales tegen het sterke Glasgow Rangers aan treden. De wedstrijd in Rotterdam ging met 3-2 verloren. Op 1 januari kregen de Rotterdammers een kaartje in de bus met de volgende tekst: „Happy New Year and beat the Rangers". Deze geste was afkomstig van enkele supporters van Celtic, aartsvijanden van de Rangers. Hoewel het Sparta in Rot terdam niet lukte, presteerden zij het wel in Glasgow. In het nevelige Ibrox Park, dat met negentigduizend fanatieke Schotten gevuld was, won Sparta tegen de verwachting in met 1-0. In de zesen dertigste minuut van de tweede helft maakte „good-old" Tonny van Ede het winnende doelpunt. De held van de wed strijd was echter Jan Villerius, die Jannie Schilder totaal deed vergeten. Villerius speelde een ongelooflijk goede wed strijd, zodat er voor de Schotten geen doorkomen aan was. De Rangers gingen toch over naar de halve finale, omdat zij de beslissingswedstrijd in Londen met 3-2 wonnen. De Schotten wilden de finale berei ken. omdat deze in Glasgow gespeeld zou worden. Hun laatste hindernis was Eintracht Frankfurt. Na de eerste wed strijd, die in Frankfurt werd gespeeld, was het al duidelijk, dat de Rangers het niet zouden halen. Eintracht won name lijk met 6-1. In de returnmatch deden de Duitsers het nog eens dunnetjes over. Met 6-3 werden de Schotten afgestraft, zodat er voor de eerste keer een Noord- europese club in de finale uitkwam. De andere finalist was traditiegetrouw Real Madrid, wier gelederen versterkt waren door de komst van de Hongaarse Ma joor Puskas. Op 18 mei 1960 haalde Real de vijfde Europa Cup binnen. De finale leverde maar liefst tien doelpun ten op, waarvan Real er zeven voor zijn rekening nam. Di Stefano scoorde drie, en Puskas vier keer. De doelpunten van Eintracht werden gemaakt door Kress en Stein, die twee keer de roos trof. Na de goede prestaties van Sparta in het voorgaande jaar, zorgde Ajax in het toernooi van 1960-61 voor een grote teleurstelling. Reeds in de eerste ronde werden de Amsterdammers door de Noorse amateurclub Frederikstadt uit geschakeld. Ook voor Real Madrid was dit jaar alles, behalve succesvol. Al in de tweede ronde moesten zij tegen Bar celona uitkomen. De eerste wedstrijd plastic uitvoering plaatstalen uitvoering De afgelopen weken werden wij niet minder dan acht maal opgeschrikt door een overlijdensbericht. Nimmer waren in zo korte tijd de verliezen zó groot. Allereerst betreuren wij het overlijden van erelid Albert van Gessel, pen ningmeester in de jaren 1911/1922, laatstelijk woonachtig in Zuid-Limburg. De droeve rij wordt vervolgd met het plotseling overlijden van Mevrouw van Veen, echtgenote van Teun van Veen. Wij blijven haar innemende per soonlijkheid in onze herinnering bewaren, terwijl onze innige deelneming uitgaat naar onze vriend Teun. Op 64-jarige leeftijd overleed Charles de Vilder, van jongs af aan lid van onze vereniging. In zijn jongere jaren een enthousiast, hoewel geen groot, voetballer. Hij was in die jaren altijd op ons veld aan de Wandelweg te vinden. Later zagen wij hem weinig, maar hij bleef zijn hart aan de club verpanden en had een slechte dag als A.F.C. verloor. Ons innig medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Vrijwel tegelijkertijd ging van ons heen onze trouwe donateur Jacob Zwaag, die, 68 jaar oud, plotseling overleed ten huize van zijn kinderen. Jaap Zwaag was een toegewijd A.F.C.'er, die zelden ontbrak als er iets op ons veld te doen was. In zijn jongere jaren bewees hij zijn clubliefde als begeleider en verzorger van ons eerste elftal. Voor zijn vrouw en kinderen moge het een troost zijn, dat Jaap de laatste jaren heeft mogen genieten van een welverdiend rustig leven. Het is vreemd Jaap's figuur niet rond onze biljards te zien. Een voor velen minder bekende donateur was de heer P. J. Burbach. hoewel hij vroeger meermalen onze wedstrijden bezocht. Wij danken heni voor zijn clubtrouw, terwijl wij onze innige deelneming betuigen aan Me vrouw Burbach. Voorts ging heen onze donateur de heer J. v. d. Grampel, een broer van Henk v. d. Grampel. Hoewel hij niet aan het verenigingsleven deelnam is de heer v. d. Grampel ons steeds financieel blijven steunen, waarvoor wij hem hartelijk dankbaar zijn. Ten slotte gingen nog twee oud-leden van ons heen, n.l. Ir. Vooys, tot voor kort donateur van onze vereniging, die op 64-jarige leeftijd plotseling over leed, een groot verlies achterlatende in zijn gezin en in zijn vennootschap, de Amsterdamse Ballast Maatschappij. De rij wordt dan gesloten door het zeer tragische overlijden op de nog zo jonge leeftijd van 53 jaar van Dr. M. van Driel. Onze heel innige deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Mogen zij allen in vrede rusten. HENK KAPPELHOFF. werd in Madrid gespeeld. Tot vier minu ten voor het einde had Real een 2-1 voorsprong, maar op dat moment werd de rechtsbuiten van Barcelona, eerst door verdediger Pachin onreglementair opgevangen en vervolgens door doelman Vicente op de grasmat gedeponeerd. De Engelse scheidsrechter Ellis kende Bar celona dan ook onmiddellijk een straf schop toe, die door specialist Suarez in een hels kabaal feilloos werd benut. Viertien dagen later won Barcelona de returnmatch, waardoor Real, na vijf keer de beker gewonnen te hebben, gewipt werd. Iedereen verwachtte nu, dat Barce lona zonder moeilijkheden de Europa Cup kon winnen, want de Spanjaarden kwamen gemakkelijk in de halve finale. Hun tegenstander was nu H.S.V. Ham burg. In de thuiswedstrijd zegevierde Barcelona maar met 1-0, doordat de Duitsers een sterke verdediging bleken te bezitten. In Hamburg konden zij met de voorhoede van H.S.V. kennis maken, een kennismaking, die alles behalve ple zierig was voor de Spanjaarden. De Duitsers hadden namelijk een 2-0 voor sprong genomen en het zag er slecht uit voor Barcelona. In de negenentachtigste minuut deed de Spaanse rechtsbinnen Sandor Kocsis zijn bijnaam „Het Gou den Hoofd" alle eer aan, door met een harde kopstoot het voor Barcelona red dende doelpunt te scoren. In de beslis singswedstrijd bleken de Spanjaarden de sterkste ploeg te hebben en zij gingen over naar de finale. Ditmaal werd de finale in Bern ge speeld. De andere finalist was Benfica, een club, waar niemand ooit van ge- gebr. plieger Heerlen, amsterdam 2

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 2