On dit et datjes PLIEGER KEUKENS 1 Aug. Uilkema poolt allen mee, het is voor a.p.c. mogen vernemen wie van de leden in principe bereid zijn zich beschikbaar te stellen voor een eventuele rol in deze jubileummusical. De viering van het ju bileum lijkt nog ver weg, maar het ligt in de bedoeling om toch zeker in de eer ste maanden van het volgende jaar met de repetities van de jubileummusical te beginnen. Uw toezegging om mee te werken hoeft dus niet al definitief te zijn, daarvoor moeten eerst de tekstschrijvers hun werk klaar hebben, maar voorlopig. De jubileumcommissie en de werkcom- missie musical kunnen dan al vast een idee krijgen wie van de leden en hoeveel leden aan de musical willen meewerken. Een klein (liefst schriftelijk) berichtje aan de secretaris van de jubileumcommissie is voldoende. Begin december is door de jubileum commissie een begin gemaakt met het instellen van een aantal werkcommissies. Werkcommissies worden nog ingesteld steld is de commissie voor interne pro paganda, die gevormd wordt door Otto van de Heul als voorzitters. Lex Rimini als secretaris, en Chris Schroder en Martin Duinker als leden. Een tweede werkcommissie (voor de voorbereiding van de musical) wordt gevormd door de beide tekstschrijvers, Bob Wildeboer en Pim Adriaansz, en Cor van Peperzeel. Werkcommissies worden nog ongesteld voor de externe propagande, het jubi leumdiner, jeugdevenementen, senioren wedstrijden (waaronder een ere-wed- strijd), een veteranenontmoeting, de re ceptie, enz., enz. De gehele voorbereiding van het ju bileum staat onder leiding van de jubi leumcommissie, bestaande uit Nico Holtzappel als voorzitter, Cor van Pe perzeel en Otto van Rijn als leden en Hans de Bie als secretaris. JUBILEUMCOMMISSIE Nu de voorhoede U hebt het natuurlijk al gehoord, öf in de Nieuwjaarswens öf in de wandelgan gen van AFC, maar voor hen die nog onwetend zijn, zij vermeld dat Rob en Franny Duis al van een groot' gezin kunnen spreken. Op de valreep van het oude jaar schonk Franny haar echtge noot een kerngezonde tweeling: Bob (John) en Jack (Simon). Zei Rob op de nachtelijke nieuwjaarsinstuif in Huize Loonstijn', waar zeker zeventig AFC-ers van de trotse vader beschuit met muis jes moesten consumeren: ,de middenlinie heb ik nu al, nu ga ik aan de voorhoede beginnen'. plastic uitvoering plaatstalen uitvoering Vrouwelijk element In het gezin van secretaris Jan van Dijk overheerst het vrouwelijk element weer. Het was de op 18 december gebo ren Debby die hiervoor heeft gezorgd en dus bewerkstelligde dat vader Jan en zoon Roy kwantitatief in de minderheid zijn. Om af te gaan op de trotse houding waarmee Jan op de nieuwjaarsreceptie naast eega Mieke door het clubhuis been de, tilt hij er niet zwaar aan. Dépendance van clubgebouw Het Miranda-paviljoen aan de Amstel leek vrijdag 12 januari wel een dépen dance van het clubgebouw. Een bijna niet te tellen aantal AFC-ers was naar dit restaurant getogen om Ben Slaap geluk te wensen met zijn stap die hij 's och tends had gedaan om zich voorgoed aan Renate Druber te binden. Het jonge paar is zich in Badhoevedorp gaan vestigen. Nog meer vreugde Nog meer vreugde. Dick Susan ver loofde zich met Simone Wolf en Joop en Marion Stokvis breidden hun gezin uit door de komst van zoon Edwin, waar door hier weer het evenwicht is hersteld. Rob en Franny, Jan en Mieke, Ben en Renate, Dick en Simone en Joop en Ma rion, hartelijk gefeliciteerd met het per soonlijke geluk. Toto commissie aangevuld De toto-commissie is aangevuld. Om dat Gerhard Wielinga voor enige tijd naar Amerika is vertrokken, had de to to-commissie, één van de belangrijkste commissies in onze club, aanvulling no dig. Twee jonge leden stelden zich spon taan beschikbaar: Hans Reekers en Frank Reddering. Samen met Jan, Hans, Rob en Kick zullen zij blijven proberen de goklust van de AFC-ers op te wekken. Poolt u nog niet? Dan even een berichtje aan Hans Geusebroek (tel. 167408). Andere Nauta Van ons ondersteunend lid de heer P. Nauta (Zwolseweg 235 in Deventer) ont ving secretaris Jan van Dijk een brief kaart met de volgende tekst: Reguliersbreestraat 59 - Amsterdam-C. ,Als trouw lezer van het AFC-bulletin viel mij een naam op die mij bekend voorkomt. In nummer 17 zie ik: P. Nau ta (don.), Melkweg 13, Blaricum. Hoewel u zelf een (als ik 't mag zeggen) een vrij algemene naam heeft en dus een andere Van Dijk iets gewoons is, is dit bij mij niet het geval. Ik zou u daarom willen verzoeken om mijn oude vrienden te la ten weten dat ik nog in Deventer woon, zoals ik kort geleden op de Zilveren Ploegavond al heb verteld, en zou deze andere P. Nauta mij eens willen schrij ven, hoe hij erbij komt om mij concur rentie aan te doen? Heer Nauta (uit Deventer), hiermee is uw wens vervuld. H. d. B. Vert. J.G. DE VRIES, WETERINGSCHANS 59 AMSTERDAM, TEL. 235041 4

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 4