Afscheid van de familie Van der Pijl BeQunstiGinq van onze aövepteeRöeRS, houöt öe schakel in stanö Zoals reeds eerder verteld, namen we op 13 september afscheid van de familie die ons zovele jaren heeft voor zien van ons natje en droogje. Eerst in „Eggers" en later nu ook al yveer gedurende lange tijd in het club huis. In de vorige Schakel kon ik er al iets over zeggen, maar nu heb ik dan gelegenheid om de afwezigen deelgenoot te doen worden van het gesprokene en om de aanwezigen een en ander nog eens in de herinnering terug te roepen. Allereerst volgt hier dan het door Chris Oolders ge dichte welkomstlied: W ij z e „Daar komt de orgelman". Daar heb je Miep en Jan, Dat is het reuzen span, Dat zoveel djeed voor ons A.F.C. Zie ze bedremmeld staan, Nu velen zo spontaan, Naar het clubhuis kwamen en dat alleen voor hun twee. Kijk, nu maar niet benauwd Het valt wel mee; 't Wordt weer 'n oer-gezellig feest, Zoals het altijd is Bij A.F.C. Wij missen charme en kleur, Achter de tapkastdeur, Miep regeerde daar als een prinses Wij missen onze Jan, Die als een wonderman, In zijn kleine keuken braadde en bakte voor zes. Zo is er nog veel meer, Maar dat komt straks; Zet je gezellig bij ons neer, Want wij verwennen je Nu deze keer. Na het plaatsnemen en het tot ons nemen van een versnapering werd onze aandacht gevraagd door Jaap a Cohen, die aankondigde, dat de dames Tonny Cohen, Hannie Bessem en Loesje Brusse een stukje zouden voordragen. Na het welkomstapplaus ging het erop los: Tonny: Wij leden van het zwakk' geslacht Durven het hier te wagen Op dit genoeglijk Pijlen-feest Het woord even te vragen. Hannie: In dit gezellig clublokaal Zijn mannen steeds aan't woord En wordt de alt of de sopraan Gewoonlijk niet gehoord. Loesje: Nu wordt in A.F.C.-verband De vrouw in't feest betrokken. Vooruit, dachten we onverveerd, Maak plaats hier voor de rokken! Tonny: Er zijn veel mannen in de club, Dat dient eens goed gezeid, Die niet zo heel graag vrouwen zien In hullie sociëteit. Hannie: Maar ja we zijn eenmaal genood En zijn nu dit van plan: We geven hier een riedel weg Ter ere Miep en Jan. Loesje: Zeg Miep, nu is je rijk voorbij Daar achter het buffet - Je hebt daar menig borreltje En biertje omgezet. Tonny; En altijd mannen om je heen! Maar dat moet je bedenken: s Jij mocht wél op het clubhuis zijn. Want jij moest ze toch schenken! Hannie: De veteranen zeg maar niets! Een lekker schorem-stel! Ik ben er zelf met één getrouwd Nou ja, dan snap je't wel! Loesje: Toch heb je ze geaccepteerd Je lachte als het moest, Je gaf ze wel eens lik op stuk, Je hield je ook vaak koest! Tonny: Voor kinderen was je altijd lief! Wat kon jou drukzijn schelen? Je snauwde ze ook nimmer af: Je kon wat van ze velen. Hannie: En die met kind'ren om kan gaan, weet ook wel wat van mannen Als je dat maar voor ogen houdt: 't Zijn net allemaal Jannen! LIED 1. W ij z e The Banana Boat Song. Trio: Mannen altijd mannen Zag z'om zich heen, Mannen altijd mannen Mieps was alleen, Mannen altijd mannen Pikten er één! Mannen altijd mannen: Kruikje van steen! REFREIN Miepsie, Miepsie, Hield steeds de kruik tot lessen gereed! Miepsie, Miepsie, Zij schiep orde en nooit was er keet! Loesje: Vlotte jongens van Aafcee die stonden aan de toog! Trio: Dronken een glas en smoesden maar raak! Loesje: Onze Miep hield steeds het hele slagveld in het oog! Trio: Zij kende altijd ieder zijn smaak! REFREIN 2. Loesje: Viel er hier en daar een woordje dat ze niet begreep, Trio: Spoelde ze glazen kleurde eens wat! Loesje: Was er soms een ouwe pimpelaar zijn vrouw te leep, Trio: Dacht ze: dat's net de foef van mijn schat! REFREIN 3. Loesje: Nu zit zij hier in ons midden zo in ledigheid, Trio: 'k Weet het wel Miepsie heeft het maar best! Loesje: Ze heeft heel wat leeg geschonken maar nooit heeft ze spijt Trio: Dat ze ons heeft gekruikt en geflest! REFREIN: Loesje: Er was een tijd dat van der Pijl Bij elkeen „Eggers" heette. De luidjes van de oude clan Die zullen dat wel weten. - Tonny: Dat „Eggers", Koninginneweg, Kon iedereen waarderen! Maar laten we die ouwe soos Niet idealiseren! omslaan i 7

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 7