Mixed Pickles poelt allen mee, het is voor a.f.c. (vervolg) nu? Men verwijst de zaak naar de Commissie van Beroep, als Hoolboom daar tenminste een beroep op wil doen. Dit is helemaal raar. Immers: er is geen „straf" uitgesproken over Hoolboom en Pellikaan dus de Com missie van Beroep een instantie, waar men in hoger beroep kan gaan tegen een uitgesproken straf heeft daarmee niets te maken. Wij zaten de dag na die vergadering aan de „tafel der wijzen" en luisterden naar wat Leo Horn en Galavazi daarover zeiden. Galli zei: „De enige oplossing was geweest, om een Ereraad te benoemen. Met mensen als zeg een Kees Spoelders. Dit is geen zaak voor een Commissie van Beroep." En dat leek ons nu de enige juiste oplossing. Als overigens Hoolboom of wie dan ook wil suggereren, dat de voetbalwerknemer Timmermans aan zijn collega-voetbalwerknemer v. d. Kuil geadviseerd heeft het veld te verlaten zonder een laten wij wéér hoffelijk zijn „wenk" van zijn voetbalwerkgever Hoolboom, dan moe ten wij giechelen. Raar allemaal, heel raar. Karei Lotsy gaat de semiprof club D.F.C. in de stad van zijn inwoning mentaal trainen. Vijf jaar geleden: een volle zaal in Krasnapolsky. Karei Lotsy op Kruistocht voor het amateurisme. Knetterende zinnen, voetbalprofs zijn voetbalslaven zonder vaderland, waarschuwende vinger tegen de af schuwelijke toestanden in het betaalde voetbal. Na de rede ons aller Marius Koolbaas: „Meneer Lotsy, na mens alle Amsterdamse eerste klassers verklaar ik U, dat wij met U zullen strijden voor het zuivere amateu risme." Is dit voetjebal (wijlen Dirk van Rooyen: „De voetbal is rond en het zijn maar mannekes") dan zó fascinerend, dat wie eenmaal een leidende functie had, niet kan stoppen, wat er ook gebeurt en wat er ook verandert? Een student in de sociologie zou kunnen promoveren op een proefschrift „De bewustzijnsvernauwing in de voetballerij"J. W. Doch wat men ook serveert aan smakelijke zaken, het wel de PIKKELS zijn die 't aangenaamst mij smaken. Doch hoe hij ook railleert, de man blijft keurig net. Vroeg m ij dan ook spontaan en zeer correct belet! Wie maandelijks zich schaart rondom de Schakel-dis (ook deze OUWE DIS ons allen dierbaar is) hoort, waar hij ook mag zijn de Schakel-keuken prijzen om wat er wordt bereid aan vaak exquise spijzen. De pikkels zijn voor mij het borrelgarnituur. Nog voor de maaltijd dus: De Mixpikkelatuur. De pikkels van W. zijn 't zout van het diner. En buiten A.F.C. doet men 'r z'n maaltje mee! krijgt wel eens het idee wanneer de tijd vergaat, de klok steeds sneller tikt: Straks komen ze te laat op veel bezoek dat hem nog steeds niet werd gebracht, Waarom ik dit vermeld? Wel, wie er jaren wacht Potage blanc du pont Waarmee 'k niet zeggen wil dat MEERUM zoiets doet. Z ij n vierkolomsdiner Mélancolie a part. Terug naar het menu. V ictoire-Première-Equipe" luidt dit vandaag voor U! Het Eerste, rammelend, l) heeft danig doorgebeten: 3—0 Rapiditas! En nu maar verder eten met 'n tikkeltje saffraan. Een fricandeau, ,,On dit" met 'n teentje „Veteraan". En dan de vol-au-vent! smaakt ons bijzonder goed. Maar wij, als trouwe Reds, wij voelen ons vereerd dan denk ik aan Wim Staats. Aan deze dis gun ik hem zo z'n oude plaats. als uit de Pikkels hij „voor breder kring" citeert. En schaft de Schakel-pot eens extra zware kost, wordt zo'n compact probleem „liquide" opgelost. Nu moet men bij Tartuffe er altoos goed op letten of hij je niet tè veel in 't zonnetje gaat zetten. Van de honger allicht! Weesperzondag, 6-10-'57 B. S. LE MARCHÉ. Mag ik nog effe? In 't geheel niet Daar staat: op een helaas wat verzadigd, graag de grage tanden slecht clichéGourmands onder alsnog in een oud (aangebrand) mijn disgenoten zullen begrepen stukkie gezet. In „Branding aan lij", hebben dat hier „sleets" werd be- vorige schakel 4e regel van onderen. doeld. 6

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 6