DE A.F.C.-SCHAKEL Uit de kapiteinshut A.F.C. 1895 1950 Jt. A.CL.C. A B C.' ©it is de Schakel, die komt hinden, oude club aan d'oude vrinden. Redacteur: G. J. N. Wijnand. Amazonenstraat 55 Amsterdam Z - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats. CKurcliill-laan 25a Administrateur: J. Mellegers, Ceintuurbaan 121, Amsterdam-Z. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. Mellegers Gem. Giro M 1883 Typografie: Drukkerij Job. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam-W. 29e Jaargang September 1950 Nr. 2 Zo zwaait Koning Voetbal zijn scep ter of alle logica en berekeningen spatten als zeepbellen uiteen, want Zijne Majesteit Iaat niet met zich soi- len. Natuurlijk is voetbal voor spelers en publiek daarom zo aantrekkelijk, om dat het verrassende element altijd meespeelt. Elke fout kan van belang zijn, terwijl de lonk van Vrouwe For- tuna de club en de spelers zeker niet onwelkom is. Je vraagt je af, moeten wij nu met al deze bijkomstigheden rekening houden? Ja zeker, tenmin ste met de ontleedbare factoren. Zelfs met zon. regen en wind moet je rekening houden. Geluk heb je niet aan een touwtje (hoewel hij bij ons zelf meespeelt). Concentratie. Maar nu ter zake. Een club die zich wil handhaven of hogere aspiraties heeft, zal zich bij de aanvang van het seizoen volledig moeten instellen en zich op elke wedstrijd moeten voorbereiden om met succes de te genpartij te kunnen bestrijden. Ook wij hebben deze ernstige wil getoond, waarbij wij uiteraard de overgave van al onze spelers behoeven om on ze optrek te voltooien. Wat kan het nu schelen voor welk elftal je bijvoorbeeld speelt? Iedere speler krijgt zijn kans. Ben je minder als je b.v. in het 2de, 3de of 4de speelt? Neen, duizendmaal neen! Je moet bovenal sportsman zijn, je speelt voor je genoegen en voor de eer van je Club. Of er nu meer men sen naar je verrichtingen komen kij ken moet je Siberisch laten, want je genoegen en eerzucht is zeker zo goed te bevredigen in een lager elf tal. Hoe is nu de opbouw in onze Club te voltooien als men alleen maar voor het eerste elftal wenst te spelen? Dat is ten ene male onmogelijk en voor dezulken is er geen plaats in A.F.C. Het roodzwart te dragen moet een eer en een plezier blijven. „Zo is het, anders kan het niet." Onze commissieleden zullen met wijs heid en met kennis van zaken oor delen. Allerlei proefnemingen zijn ge. schied. Wij begonnen in Huizen, daarop kwam het Jan van Eck.tournooi, het welk wij vooral in de eerste wedstrijd tegen V.V.A. (strafschoppen) met de roemruchte „lonk" gewonnen hebben en in de finale tegen H.F.C. pas in de verlenging verdiend triomfeerden. Geen toevalligheden. De AROL bracht ons tegen Braban- tia verder op, maar de tweede dag moesten wij vooral wat „maat en plaatsen" betrof in V.S.V. onze pieer- dere erkennen. Het zal noodzakelijk en nuttig zijn als trainer Steeman vooral onze jongere spelers voor de ze belangrijke onderdelen meer zijn wil oplegt. Wij blijven anders m.i. te veel toevalligheidsvoetbal spelen. Dat lukt wel eens en ook wel eens niet. Wij moeten vooruit! Met het AROL-tournooi hebben wij onze voorbereiding en het nieuwe sei zoen ingeluid. Er is bijzonder spor tief gespeeld en aan de sfeer en de stemming heeft niets ontbroken. Wij mogen meer dan tevreden zijn. De club-officials en commissieleden onze zeer bijzondere dank voor deze sportieve medewerking. Tegen de verwachting in, dat Ajax bij de vijfde keer definitief beker houdster zou worden en wat wij haar, ondanks de zorgen voor een nieuwe beker, gaarne gegund hadden, is voet bal weer onberekenbaar gebleken. Sportief heeft Ajax deze tegenvaller geaccepteerd en Jan de Boer ver klaarde het volgend jaar bij leven en welzijn het nog eens dunnetjes over te doen. V.S.V. kwam, zag en overwon. Nog maals van harte proficiat. V.V.A. verbaasde tegen Ajax vriend en vijand met haar goed gedegen open spel. De tweede prijs kwam haar zeker toe en in de komende com petitie zal het mij niet verwonderen als wij „meer" over haar vernamen. Zo behoort het 28ste AROL-tournooi weer tot het verleden. Het was in alle opzichten een groot succes. En nu aan de start spelers „good luck", zet 'm op en score. Voor de gehele A.F.C.-familie hoop ik, dat de verwachtingen die wij voor het komende seizoen hebben in ver vulling zullen gaan. Onze „aanhang" wens ik een prettig kijkseizoen, WEI NIG CRITIEK en veel AANMOEDI GINGEN. G. H. HAUBER

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1