A.C.C. Kampioen van Nederland 1950 Driemaal is Scheeps(tra)recht 2Qe Jaargang Augustus 1050Nr. 'Dit is de Schakel, die komt binden, D' oude club aan d' oude vrinden. Redacteur: G. J. N. Wijnand. Amazonenstraat 55Amsterdam Z. - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats. Churchill-Iaan 25; Administrateur: J. Mellegers, Ceintuurbaan 121, Amsterdam-Z. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij. ten gunste van J. Mellegers Gem. Giro M 1883 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam-W. Voor de derde achtereenvolgende maal is A.C.C. erin geslaagd Kam pioen van Nederland te worden. Dit resultaat werd bereikt via een ecla tante zes-wickets zege op het sterke Hermes-D.V.S., dat voor 178 werd uitgegooid, waarna ons elftal dit to taal voor een verlies van vier wi ckets passeerde. Bravo voor dit elftal, dat in het be gin van het seizoen nog twijfelde aan eigen kracht; dat de moeilijke taak had de successen van 1948 en 1949 te prolongeren. Bravo voor dit elftal, dat zich met alle kracht en capaci teiten waarover het beschikt de ka ter van twee kampioenschappen wist af te schudden en met een herboren enthousiasme en doorzettingsvermo gen een eindspurt inzette, die be kroond werd met de triomf aan de Damlaan. Dit derde kampioenschap is het mooiste, dat in de trilogie werd be reikt omdat er meer tegenwerkende Dick de Baare Herwonnen zelfvertrouwen (Cliché de Telegraaf) factoren moesten worden bestreden dan in de twee voorgaande jaren. De capiciteiten van de een mogen wij niet stellen boven die van de an der, omdat allen eraan hebben mee gewerkt naar hun beste kunnen, maar toch zou ik dit elftal willen huldigen in één speler, in Dick de Baare. Hij was het die dit seizoen heeft moeten vechten om zijn zelf vertrouwen te herwinnen. Over hem werd in sommige bladen geschreven als de man, die „zo weinig specta culair was," die niet in het Neder lands elftal werd herkozen, omdat hij „dit jaar zo weinig presteerde." Wel nu, hij legde mede de basis voor de schitterende overwinning in Schie dam door een halve century te sco ren. Zijn herwonnen zelfvertrouwen is symbolisch voor het eerste en daarom in zijn persoon een geluk wens voor het gehele elftal, dat een parel plukte uit een bijna gesloten vester. G.W.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1