De Oden van Wim Staats BeQunstiqinq van onze aöveRteeRÖeRS, houöt; öe schakel in sianö Tiidens het diner verrees Max de Bruin (in oude glorie hersteld) van zijn zetel en vroeg aan de tafel- president Henk Esser het woord. Max droeg toen de door Wim Staats gemaakte gedichten voor, ge dichten, die n( ever sharp) zijn. Willy Brusse Het is vannacht weer eens NET zo een nacht dat je iets doet, wat niemand heeft verwacht; allemaal HEREN, getooid in zwart en wit, allemaal A.F.C.-ers, waar de nodige pit in zit. Dat noemen ze nou de oude garde dat is nu niet de club in brokken en flarden maar de fine fleur van A.F.C. en DAAR pleeg ik vanavond wat mee. En om meteen maar te beginnen en het pleit voor mezelf te winnen, wat denkt U van deze persoon; is hij niet knap en GEWELDIG schoon? Dat ding heet nu WILLY BRUSSE, die neemt iedereen er steeds tussen. Maar als je zelf met hem gaat dweilen dan is die knaap niet meer te peilen. Hij smoest en gesticuleert; Hij bestelt en hij verteert. Hij vertelt nooit iets van zijn zaken maar weet toch ieder punt terdege te raken en zonder enig gefoeter brengt hij je thuis als een roetetoerter, vervolgens sleept hij zich in zijn eigen bed en zegt tegen Lousje: „Schat (hik) ik heb goed 'hik) opgelet!" Als het vrouwtje van DEZE réunist eens een keertje alles wist dan bleef er de volgende morgen niet veel van hun ameublementje heel. Dan restte hem te zeggen: „je hebt pech, man en het kost weer geld aan de firma WEGMAN. Jo Wijnand Maar wat te zeggen van deze réunist, die zich in het leven noemt: journalist, die de Mixed Pickles zo fijntjes schrijft en van wiens polemieken je gewoon verstijft, die vertelt iedere keer aan zijn vrouw dat hij 's nachts moet werken (as je me nou) des middernachts belt hij dan ietwat onzeker op en zegt: Lidy, schat, hoor eens wat een strop de zetmachine ligt letterlijk in gruis ik kom een uur of wat later thuis. Maar de volgende ochtend zegt Lidy zeer bij-de-hand: Zeg lieverd, hebben jullie tegenwoordig jazz-muziek 6 op de krant. Als het vrouwtje van deze réunist van wat dat mannetje doet, alles wist, dan zou je er met mij om kunnen gokken, maar dan sloeg" zij de Roerstraat aan brokken. Enfin, Jo, maar vanavond is je vrouwtje gerust, want ze weet dat je geen jenever lust. Jo Nestelroy Mijn volgende gang, de gang derzelve valt niet mee, is naar deze gezellige bolle knaap, de gewezen centefrik van A.F.C. Deze man heeft domeinen, een consulaat en een fabriek, enfin, in een woord, een man van de haut chique. Lid van I.C.C., van alle clubs vlot, royaal en op zijn tijd wat hups. Zijn ja is ja, zijn nee is nee zijn vrije tijd besteedt hij in dienst van zijn A.F.L. En al is hij eens een keer boven het bekende water Jo is een man van de daad en heus geen prater. Hij heeft een staf van personeel; soms zijn zij in staking, en uit het gareel en al gaat zijn huisknecht eens een keertje eisjediesj dan zegt Jo: der dienstmann war nog besoffener als ich. Als de ega van deze réunist van wat dat mannetje doet, eens alles wist dan werd een gedeelte van de Amsteldijk morgen met één slag één lijk; maar wat wij vanavond doen daar wordt niet over (gesproken; A.F.C. is 55 jaar en Jo is met permissie ondergedoken. Gerrit Stallmann En wat denken jullie van deze knaap? Komt die wel genoeg aan eten en slaap? Je ziet hem overal waar A.F.C. is en waar een borrel (geen tea), of een soiree is. Maandag is hij present; Dinsdag traint de vent; Woensdag moet hij eindelijk eens met vrienden kaarten Donderdags trainen vanzelf; Vrijdags biljarten en Zaterdag op het veld, vanwege J (de grote elf; Zondags voetbal en zonder zich te generen gaat hij Maandag het programma weer... prolongeren. Als het schatje van deze stopper-idealist alles wat deze gijnponem deed, eens wist dan was de wereld niet zo mal, of de Valeriusstraat was te smal; dan hoorde je geen Valerius gedenkh-klancken maar Gerrie van de pijn hard janken. Dan werd er, zoals dat vrouwtje bedilt, met hem een keertje gestopperspild. Gelukkig weten ze niets, die vrouwen, zodat wij Gerrit voorlopig in ons midden houwen. Harry Scheepstra Hier rust mijn hand op de schouder van iemand, die in de oorlog bang was voor niemand. Maar de oorlog is voorbij en Harry moet begrijpen dat er ook in hem nog veel moet rijpen; een heel goede vriend, een gezellige borrelaar en voor zijn club ten alle tijde klaar; zonder al te veel dictatorialiteit een man waar héél A.F.C. trots op wezen kan. En de eerste keer dat wij een elftal-commissie bezitten, waar niemand in de A.F.C. op zit te fitten, dan is het réunistendiner, ik geef er voor mijn (handtekening, geheel en al voor mijn privé-rekening, dat is iets wat beslist secuur is, als het diner tenminste niet zo afschuwelijk duur is. Als iedere kankeraar en defaitist van wat deze elftalcommissie weet, eens alles wist, dan zouden ze het beslist voortaan laten om zo klakkeloos en dom te praten. Iedereen in de wereld, zelfs Karei de Stoute, is niet vlekkeloos en maakt wel eens fouten. Gelukkig is de onverwachte zege op D.W.V. voor de naaste toekomst een jump voor Good old A.F,C. Laat dus Uw verschil van inzicht niet merken en de Elftal-commissie rustig en op haar wijze werken. K George Wjjnand Ten slotte keren wij terug naar de jeugd, die kent nog geen problemen, alleen vreugd. Het is nog niet zo lang geleden dat een nieuwe Wrjnand het leven is ingetreden; (vervolg op pag. 9) 3

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 3