DE A. FC.-SCHAKEL EXTRA- NTHfflER. 29 'December13817e Jaargang, No.15.' 225. De wwersomstandigheden, welke eenige weken lang he't competitie-rad. volxo- men Hebben stil gelegd,zyn juist by tij ds veranderd. Aan den .'gebruikelyken nieuwj.aarsweds tryd op ons terrein .staat dus niets in den weg. -Het veld zelf 'verkeert in uitstekenden staat en tenty de vorst op' het laatste o.ogern» c1ik 'oen spaak' in het wiel zou steken, is het zeer zeker goed bespeelbaar. Ditmaial zullen niet de getrouwden tegen de vrygezellen ten stryae. trekken doch'zal het elftal der prominenten, het 'zgn. "Heeren"-elftalzyne trach ten paan meten met het team der veteranen. Terecht meenen beide teams dat bun opvatting van het voetbalspel meer dan volmaaktis en _dermate het ge mis aan buitengewone snelheid opheft,dat het publiek er by voorbaat z'eker van kan zyn dat hst een op ho'og heil s taanden weds tryd zal aanschouwen. On- zetwyfeld zal mèrfi'g 'actief A.E.'C.-lid uit „dat spelletje leerin'g kunnen, trek ken. 'A' 1 e 'A,.E.C.-ers worden dus by dezen; wedstryd verwacht». op he.'.t A.E.G.-terrein Zondag, 1 Januari 1939. lom half drie precies DE "VETERANEN versus ,DE PROMINENTEN De opstelling luidt als volgt: Veteranen: G.Kr omschrö'der D.Spits, A.Mets,' P.S.Buren, B.Dorerfbos, Th.Voll- bracht, N.W.SellesA.EysvogelN.N. H.Verbeek en A. A. Rambonne Prominenten :H. Immig, L.'Wijnbelt, GHH.Kappelhof fK.'Thyen, J.'Nijhuis, H.Ruys, J. Snij der ,R.Westerhuis, Tj'.Reyinga, Cot Poen en' H.Stallmann. Reserve's: D.-van Manen, J.Klumper én P. Verhaaf. Na afloop van den wedstryd R E U N I EP-N- H S -T-O- -E U B- H U- I- S Alle A. E. C.- e'rs''en'hunne''dames' zullen' origëtwyf el'd gebruik maken van deze unieke gelegenheid om elkaar persoonlyk de beste wenscherï voor 1939 te overhandigen. Allen richten dus hunne schreden naar den Z.Wandelweg!I Standen t/m 29 December Hil'vCrsum H. V. C'. Z'.E.C'. D.W.'V. A. E. C. De Spartaan Hercules Zeeburgia Watergraafsmeer Vriendenschaar 10 9 1 24- 2 19 1,90 Blauw Wit. 2. 11 9 9 6 1 2 21-12 13 1,44 Ajax. 2.' 10 8 9 5 2 2 17-11 12 1,33 A. E. 0.2. 10 7 9 5 1 3 23-14 11 1,22 Haarlem. 2. 10 4 9 5 1 3 21-19 11 1,22 R.C.H.2. 10 3 10 4 6 12-17 8 0,80 Z.E.C.2. 9 2 10 3 1 6 12-20 7 0,70 Hilversum. 2'. 10 3 10 2 3 5 10-19 7 0,70 Stormvogel s". 2.10 1 10 2 1 7 14-24 5 0,50 De Spartaan. 2.10 1 10 - 3 7 5-21 3 0,30 E.D.0.2. 10 1 2 1 1 5 2 3 1 4 2 1 31- 7 28-10 22-19 18-14 17-18 4 16-17 6 16-24 5 16-31 7 14-19 8 12-31 20 1,80 17 1,70 15 1,5 0 1,30 8 0,80 7 0,77 7 0,70 0,60 0,40 0,30 13 6 4 3 *C4lMÜ^

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1