201 Ad spiranten 3 Graanboora, Huter, Mourners, Kraal, Muller, v.d. Marei, iereboom, Liberg, K, de Vries, Griek. Res, Scholten en Hop, Leider Kohier. Byeenkomst Sloterdyk eindpunt lyn 18. Adspiranten 4 keddepohl, v.d. Heul, v.Garrel, Scheepstra, Vetter, Zeegers, de Ruyter, Koens, Wenink, Boonen, Horn. Res. Oltmans, Bos. Byeenkomst half tien Berla- pebrugLeider Brusse. NEGENTIEN NOVEMBER Het Bestuur van onze Honkbal-af deeling heeft voor hun Feestavond geanga- geerd de bekende Band "The Swing players" onder leiding van den Heer Meyer. Een dergelyke band zal er ongetwyfeld nog meer toe bydragen dat dit feest een onvergeetbaar voor de. APC-farnilie wordt. Geen AFC-er mag ontbreken, Zy die zich nog niet van kaarten hebben voorzien stellen zich in verbinding met G. van Driel en G.P.W. Thonus Haast U odyk, G E V 0 N D E N Een keurige handschoen op de overdekte tribune. Kleur lichtbruin en van 3-2<l binnen gevoerd. Deze handschoen is door de opwinding by den wedstryd AFC P.M, u-tergraafsmeer achtergebleven. Terug te bekomen by Terreinknecht Dirk. ooooooooooooooOOOOoooooooooooooo >li| de

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 5