2 c. s. REDACTIE-ADRES: B.P.BonkinkCzPeterstraat 16Amsterdam-C, WeicelUitgave der A.E.'C. 20, October 1938,17e Jaargang No.6 185 UITSTAGEN DER OP ZONDAG 16 OCT.GESPEELDE WEDSTRYDEN. Z'eeburgia-A. F bC '.2 - Junioren A.F.C.2'. Hil've'rs'um. 2. '.3 - 2 A.F.C.II. - Volewyckers II. 3 - 2 W.F. 0. 2.-A.E. 3'. '.3 - 4 - Adspiranten S.D.W.2.-A.F. V. 0 - 0 A. F. 0.1'. - Vol e wy c'ke'r s.T.'.'. 1 - 4 A-.F.C. 5' -D.W. 5'. - bi - 3 A.F.C.2'.- Germaan 4 AF. C. 6'.- ±i'. X' T. 3'. '.4 - 0 AF. C3- Blauv/Wit. 5 .0 - 1 1 STANDEN TOT EN MET 1$ OCTOBER ,1938. HILVERSUM 5 5 13- 0 10 2,oo AJAX.2. 5 4 1 16- 3 9 1,80 D.W. V. 4 3 m 1 13- 7 6; 1,50 - BLAUWWIT-.'2. 5 3 2 - 13- 4 8 1,60 HERCULES 5 3 1 1 5- 4 7 1,40 Af F. C. 2'. 5 4- 1 9- 8 8 1,60 Z'.F.C. 4 2 1 1 7- 6 5 1,25 HAARLEM. 2 5 2 3 - 6- 3 7 1,40 H'. V.'C 4 2 2 10- 8 4 1 00 Z.F.C.2. 5 13 1 8- 7 5 1ot A. F. C. 4 1 1 2 6-11 3 0,75 STORMVOGELS2 5 13 1 7-14 5 1 ,00 ZEEBURGIA 5 3 2 3- 8 3 0,60 E.D.0.2.' 5 11 3 6-10 3 0,60 WATERGR1 MEER 4 1 3 7-10 2 0,5 0 SPARTAAN. 2. 5-2 3 5- 9 2 0,40 VR' SCHAAR 4 2 2 2- 6 2 0,50 R.C.H.2. '5-2 3 3- 8 2 0,40 SPARTAAN 5 1 4 5-11 2 0,40 HILVERSUM. 2 .5-1 4 7-14 1 0,20 H.R.C. 2. 4 4 20- 7 8 2oo ZEEMEEUWEN 2 4 4 - 18- cZ 8 2, oo DWS'2 4 m 1 16- 4 6 1,50 A. 'F.' C.4'. 5 4' 1 16- 7 9 1,80 0. V.'V.'0.2. 2 1 1 - 8- 6 3 1,50 H'.E.D. W. 2. 4 3- 1 16- 6 6 1,50 A j AX'3 5 3 1 1 16-10 7 1,40 R.O.D. T.2. 4 2- 2 10- 8 4 100 K.F.C.2. 3 1 1 1 5- 5 3 1 00 T.0.G.3'. 4 2- 2 11-10 4 100 A. 'F.' C.3.& 4 3 1 10-12 4 1 00 T.D. 0.2. 5 2- 3 8-15 4 0,80 D. W. V. 2. 5 1 1 3 14-14 3 0,60 S. D.W. 2'. 4 11 2 11- 7 3 0,75 W.F. C. 2. 4 1 3 9-13 2 0,50 O.D.E. 2. 5 1- 4 6-28 2 0,40 O.S. V. 2'. 3 - - 3 5- 8. 0 0, oo S.N.A.2. 5 - - 5 10-20 0 0oo Z.F.C.3. 4 4 5-29 0 0oo A.E.C.3. 2 strafpunten in mindering. A.E. - O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- 0- O- O- O- O- O- O- O- c- VAN WEEK TOT WEEK IS)©®©©©©©©®©©©©©©©®©©® Zeeburgia - AFC 2-2. Toen de rust inging met een 2-1 voorsprong van ons 1ste 'elftal, verwachtte ik -en ongetwyfeld velen met my- een behoorlyke overwinning van onze jongens. Allerminst had ik gedacht, dat wy by ne u eind signaal met het gelyke spel zeer tevreden zouden wezen. Nu moet men by het bsoordeolen van dezen wedstryd niet uit het oog verliezen, dat het terrein door den voortdurend neervallenden regen uitermate glad was, waardoor ^.c.n de lichaamsbeheersching spelers hoogen eischen werden gesteld. In de eerste helft was het vertoonde spel onzerzyds. ohd.er de', gegeven omstandigheden niet zoo slecht. Nu en dan werd er zelfs heel goed gecombineerd. Vooral toen Zee burgen' door den overdreven zwaar gestraften penalty de leiding had kunnen nemen, kwam er vaart in ons elftal, hetgeen door 2 goal van Jan Hazeweyer 4 4 4 4 4 **4 1 m •a O m 4 4

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1