DE A.F.C.-SCHAKEL m s-1 - o. KhüACTIE-ADREST"BiTEortElrikGz .Téterstraat lTT^msTérdam- 07" Wekel.Uitgave der A.E.C.,13 October 1938,17e Jaargang No.5. •■l" 18C UITSLAGEN DER OP-ZONDAG '9 OctGESPEELDE WED,STRYDEN. A.R. C.-'Hil've'r stuf.v."..v.Ge*»- 4 BlauwWi't. 2.-A.E»'C,vw.'..-. A. E. C'. 3'.«D.W. V.2. .v.'.'V.V..V.■.'.'.■4 - 3 A. E. C. 4.-'Rocïi .'2.'. .Y. V.v.v.' 0. V. V.0.3.-A.E. a.5'.V.Y.Y.Y.Y.'. 2 - 2 Germaan.'3.-A. E. C* 6Y.Y.Y.Y.' A. E. C. 7;.-:W-.D.O.W. 2. 2 - 2 Aalsmeer6-A.E.C. 8. U.s De overige wedstryden gingen niet door. 5 '..'.-.2 - 1 Y. 5 - 0 2 - 4 STANDEN TOT EN IET 9 OCTOBER,1938. sas B sa6s sstsss s..~s sss.: s HILVERSUM Z.E.O. D.W. V. HERCULES H.V.C. WATERGR1HEER VEI* SCHAAR A. E. C. DE SPARTAAN ZSEBURGIA 4 4 - d 3 2 1 - 32-1 4 2 1 1 0 4 7 3 4 4 3 5 4 4 2 - 1 - 2 1 - 1 - 2 2 1 2 3 2 11- 7- 10- 3- 10s 9 7-10 2- 3 4- 9 5- 9 1- 6 8 2,o-o AJAX.2. 5 1,66 BLAUWWIT .'2 4 1,33 HAARLEM.27 5 1,25 A. E.' 0.2. 4 1 OQ -7 "fp p p 2 u,SO sTOREVOGEL'S2 2 0,66 SPARTAAN.2. 2 0,66 E.D.0.2. 2 0,50 HILVERSUM. 2. 2 0,50 R.C.H.2. H. R.'C .'2. 3 AJAX. '3.' 4 O.V.V.O.2. 2 D.W. S. 2 3 K'.T.'C2. 3 A. 'E.' C.-3.-X 3 W. E. C'. 2. 3 D.W. V. 2. 4 0. S. V. 2. 2 Z.E.C.3. 3 X--AEC.3. 2 3 - - 16- 4 3 1 - 15- 7 1 1 - 8-6 2-1 13- 3 111 2-1 1—2 -13 - - 2 3 5- 5 6- 9 6- 9 6 7 3 -4 3 2 2 1 O 9-12 2- 4 3- 24 O strafpunten. O— O- O— O— O- O— O- O" 4 3 1 14-3 7 1,75 4 3 1 - 13-4 7 1,75 4 2 2 6-3 6 1,50 4 3 - 1 6- 6 6 1,50 4 1 2 1 7- 6 4 1,00 4 1 2 1 4-11 4 1,00 4 2 2 5- 7 2 0,50 4 1 3 3- 7 2 0,50 4 - 1 3 5-11 i 0,25' 4 1 3 2- 7 0,25 4 4 16- 7 8 2,00 3 3 - 7- 4 6 2,00 4 3 1 16- 6 6 1,50 4 2 2 •7-11 4 1,00 3 - 2 11- 7 2 066 3 1 2 7- 6 2 066 3 1 2 7- 9 2 0,66 4 1 3 5-17 2 0,50 4 4 8-17 0 0,00 2 ,00 A. E. 'C .4 1,75 ZEEMEEUWEN. 2 1,50 li.E.D.W. 2. 1,33 Ï.D.O. 2'. 1,00 8.D.W.'2. 0,66 R0DI.'2.' 0,66 T.Ü.0.3'. 0,25 O.D.B.2. 0,00 S.B.A.2. 0,00 A. E. o- O- O- O- O- O- O- O- O- O O- O- O- O- O- 0" O" O" O" 3 0-JARIG TOONEELJUBILEUM Elias van Praag Zooals men uit de dagbladen zal hebben gezien, hoopt Elias van Praag cp 19 October as. het feit te herdenken, dathy dertig jaren geleden voor iet eerst "die Br'etter die die Welt bedeuten11 betrad. Wanneer ik van dit ju bileum ook in ons clubblad melding maak, dan is het niet zoozeer om de ver diensten van dezen veelzydigen en bekwamen-tooneelkunstenaar te belichten, dan wel om Elias als een der oudste maar bovenal trouwste leden onzer AFC- farailie te schilderen, net hart heb het zélf zoo vaak meegemaakt Want waarlyk, ij en ziel leefde hy in lief en leed met zyn club mee. Het Is geen verdienste om met een succesvolle club mee te leven, neen de ware' sympnatie uiting. Zyn metier veroorlooft hem out eerst in tyden van tegenslag to'" <NUf li'-irVL'- ••l,<i'.""- o— O- 0- O— 0— 0- 0' mm 'i ■m m» mm mm mm

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1