REDACT TPS-ADRES IB. P.'Bohkihk .Cz Peterstraat No,16 Amsterdam-C Wekel.Uitgave der A.P.O.,17 Maart,1938,16e Jaargang lTo.27. 114 UIT SLAGEN VAN DE OP 13 MART, 19 38 GESPEELDE WEDSTRIJDEN. oóoOOOooo Blauw Wi t. 2A. P. C2.' .ui tgest. Jïun'io'ren Costerpark. 2.-'A.PVQv3v '.0 '8 A.P. C'. II.-A'jax.'3.' v.:.'.v.'.v.v.v.3 - 2 A.P.C.4.-Donar.2. .y.y.y.y. ,-.4 - 3 A.P. C. Ill-A. G. S0- 2 Blauw Wi t. 5 A'. P, Cv5'.1 - 1 Adsplran een Sport. 2.-A. F. 0.6. 2 - 5 A.P. CI.-Volewi jokers12 - 1 A.P.C.3. kampi o e n wan de Reserve 3e Klasse D. STANDEN mCT EN JET 13 VAART.1938. 15 - 1136-14 30 1,87 D.O.S. 18 12 3 3 62-33 27 1,50 11 2 3 70-35 24 1,50 HILVERSUM 16 7 4 5 33-32 18 1,12 11 2 3 66-35 22 1,37 ZEEBURGIA 17 7 5 5 38-28 19 1,11 10 3 4 60-49 23 1,35 E.D.O'. 18 8 3 7 37-36 19 1,05 8 2 6 54-37 18 r, 12 H.V.'C. 18 6 5 7 40-38 17 0,94 5 3 8 39-63 13 0,81 A. PV C. 17 6 4 7 32-42 16 0,94 5 2 9 41-46 12 0,75 R.C'.H'. 18 6 4 8 36-31 16 0,88 3 2 II 27-67 8 0,50 H.P.C. 18 7 2 9 32-34 16 0,88 1 213 13-93 4 0,25 VELCX' 17 5 4 8 32-43 14 0,82 2 2 13 21- 6 8 4 025 BF.C 17 4 4 9 32-57 12 0,71 A.F.C.III 16 ZEE3URGIA.3. 16 S.L.T.0.2. 16 liETEOCR. 2'. 17 Z.S.G.0.2. 16 T.D.0.2. 16 OOSTERPARK.2 16 AiISTEL.'2. 16 J. 0. S.-2'. 16 D.E.C.3. 17 S.L.T.0.2. en D.E.C.3. ieder 2 strafpunten in mindering. D.W.'S.'3. GOOI. '3.' DONAR. 2'. D.W.'V.'S. A. W.2. A. P. C. 4'. HILVERSUM. 4. V.V.A.3. RAPIDITAS.3 Door Zondag a.s. een punt te Toehalen wordt A.P.C.6. kampioen. - o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- c- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- 16 14 1 1 75-15 29 1,81 APC6' 12 11 1 81-20 23 1,91 15 11 1 3 72-18 •23 1,-53 HEEMSKERCK 3.13 8- 1 4 45- 29 17 1,31 16 11 1 4 58-27 23 1,43 SPORT.2. 16 9 1 6 47-47 19 1,13 14 7 3 4 43-31 17 1 ,'21 ROMBOUT. 2. 14 8 6 50-40 16- 1-, 14 15 6 1 8 38-43 13 086 T. 0.G.4'. 13 6 2 5 50-32 14 1,07 16 6 1 9 45-38 13 0,81 D.E. 0. 2. 15 7 8 41- 46 14 0,93 16 6 1 9 48-42 13 0,81 V. V. A.'4.' 13 3 2 8 28-58 8 0,61 16 4 1 11 25-78 9 0,53 AVANTI.'3 14 3 110 27-54 7 0,50 16 -_ - 16 6-118 0 0.00 D.E.C.4. 10 1 - 9 14-57 2 0,20 VaN WEEK TOT WEEK ©©®©©©«ie»)se©eo£Së,é)©e©®«) Het 3de'elftal Kampioen. Alhoewel de beslissing omtrent dit kampioenschap practisch gesproken reeds weken geleden is gevallen, heeft het nog tot dezen Zondag geduurd, al vorens Jaap en^zyn^mannen zich officieel kampioen mochten noemen. Met een aan duidelykheid niets te wenschen overlatende 8-0 overwinning op Ooster park 2 werd het benoodigde puntje behaald, Het zal den lezer duidelyk zyn,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1