na a out 2 2° ooooCOOoooo 1 bur._ i«.. AAC1 1 Z - t>url..ic,.4.-A.^ .u 5 3 A "DEE TOT - e i :zï 9 JAEUAAI,1933 7 1 39—19 17 153 12 4 >—14 1 33 18 6 4 2 22—15 16 11 i 54-11 19 1 7 2 6 b 24-10 14 1,37 10 7 3 37-19 14 40 10 4 3 17-16 10 1,00 12 5 j4—51 11 0 91 11 4 3 4 20-22 11 24—29 9 0 81 11 4 5 2 3 ET; 5 10 0,91 11 6 (uO23 8 0 72 1- 1 6 21- A 11 091 iIL vEjEXÜE. 2 lx 6 16-21 8 0 72 A* ft'_0. Al XE—22 .9 i-C 7 70 12 4 6 20—31 8 0,66 o T CfiiV OCvEi.82 11 b 13—34 7 0 65 4 6 20-57 6 0,54 11 .1 8 13—21 5 0 e 10 1 79-13 20 1,31 .10 6 5-13 19 90 11 9 2 52-13 131 10 7 5 43—25 14 1 40 JclEDUl'it IA.2. 10 8 2 54—23 '16 1,6 0 7 40-20 15 36 2UTEOOE.2. 10 .5 .2 .3 37-33 12 i~2Ö e 41-24 12 20 008 T,i-C. 3 .11 5 1 5 35—26 11 100 4 29-34 15 1 13 10 4 1 5 37—28 9 0,90 13 7 37-34 12 0 92 12 4 2 6 10 0,33 i v A4 lx. 8 26-57 6 G 50 11 1 3 20—36 5 0,45 11 l 1 9 13-47 3 C 27 10 2 8 10-48 2 0,20 8 7 11-51 2 0 25 10 1 9 8-63 1 0,10 -o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o— VAli WEEK TOT WEEK a©©ee®®©s®©©®®8 Over de op dezen onaangenamer, regenachtlgen Zondag behaalde resulta ten mogen wy zeker niet ontevreden zyn. Zeeburgia blyft altyd een lastige tegenstander. Den tnuiswedstryd hebben wy indertyd verloren, zoodat de voor uitzichten voor den retourn-wedstryd a-an de Kruislaan -vooral nu Lungen we zens ziekte van zyn dochtertje plotseling na'ar Engeland moest vertrekken- weinig hoopvol waren. Onder deze omstandigheden ben ik met een gelyk spel best tevreden; omdat te meer er, naar ik vernam, ondanks den slechten ter- reins- en weerstoestand zeer behoorlyk werd gevoetbald. Men krygt daardoor het vertrouwen, dat zoo langzamerhand toch een solide kern in ons elftal wordt opgebouwd..Er wordt wel eens opgemerkt, dat het aantal spelers, dat dit seizoen een beurt in ons 1ste elftal heeft gehad, byzonder groot, is ge weest. Men dient eenter niet te vergeten, dat v/y ook door ziekte en blessu res meer dan nor.maal gehandicapt zyn geweest, Breedveld, Wim Burger, Herin— -L.J—ADuD->8 3 .X o b.X X il. LJJ-'oJ-' U ,j U-L u x6 J. C.G I 5 „.11 o. .t; ci r A.l'.G 13 J jiucri ,1938,16 j i*T <2.15 uso13 81. (JI JAjJuiG'jj- Av Djj I'-.' 9 A ..T_a 1533 1 »TiT).j 2 j jAj>. ui u -■• n A .ri - (j 6 b _I.Bi..:.oo...c»X\r O .i.„»C.—U.D.0,2. B B B B B I] O A X U/ 0 -»- B .X.'-'....»O..X'x 0 -Im O x jV - X .A-.!■=! a - uj-tt-u.r- O - O O 9 O AT A ft *- o -J 9 f /O 3 2 "TT T"t ÜiA VoJ-iJ - X uO 5JUO"il X Ju Ej 0. -L - o tw ai- o -lI >;ri O O.l ii. j. a-Lixu, c m X Tfft'.ft T T"7>' O j 9 J-' T-' 8 e u uJ «jj 0 X OO -v.-- rj Oial- i.'-JxJ. - a il O O O \T n - m V O O O A3 aik o 1 0 o 2 r 1 - o - oU 0 O e 1 ~xx /-v *1 J -E .lE o XL>' JL C jl 0 —29 2ij. Qj\ 6 - O - O <-/ 9 *i -i -LX -i l 'D n -fto v_> D X O 0 "B "B XX A 7l P ai p o o o o q 1 X bj o L o J. b 0 b .Exi-Lli -E)ixE2iu.iCi's- O li. 1 -> X rr» A r> A X E- oVX" o "i 9 X LJ 8 n .L :'vy 'p ft O-l- W_ IX O 'J 9 X1 0 a o o b Ub «Lr 9...J \J o *~J o - x) 0 32— ij x B.> i n X u XBi j-U> i-'JX 6 B, B p al V a^i. X e D ,.E 0 o i> Xi «iil G o 4 O n X O v- BB) B

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1